Zawód Urzędnik Państwowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód Urzędnik państwowy

Lubisz papierkową pracę? Praca siedząca nie jest dla Ciebie uciążliwa? Sprawdź, jak wygląda zawód urzędnika państwowego, ile zarabia i co trzeba zrobić, aby ubiegać się o tę posadę.

 

Zawód Urzędnik państwowy

Urzędnik zajmuje stanowisko w administracji państwowej, która jest zarządzana i finansowana centralnie. Przyjęcia do pracy odbywają się według potrzeb lokalnej jednostki lub osoba zainteresowana zostaje skierowana na szkolenia w ramach służby cywilnej, by zostać urzędnikiem mianowanym na stałe.

 

Wykształcenie

Studia nie są niezbędne do objęcia stanowiska urzędnika państwowego. Nie znaczy to jednak, że są one w ogóle niepotrzebne. Aby zostać urzędnikiem o lepszym statusie i wynagrodzeniu należy ukończyć studia wyższe.

Wspinając się po szczeblu kariery najlepiej dostać się do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczelnia ta przyjmuje osoby, które:

 • nie ukończyły 32 roku życia,
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra,
 • znają dobrze jeden z trzech języków (angielski, francuski lub niemiecki),
 • spełniają wymagania praktyk służbowych obowiązujących w administracji publicznej.

 

Rynek Pracy

Najlepszą sytuację na rynku pracy ma urzędnik służby cywilnej. Jest to korpus składający się z kilkunastu tysięcy urzędników ? rzetelny, bezstronny i neutralny politycznie.

Urzędnik państwowy pracuje wyłącznie w urzędach administracji państwowej. Znajdzie więc pracę w:

 • ministerstwach,
 • urzędach centralnych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • statystycznych, izbach skarbowych,
 • urzędach kontroli skarbowej i urzędach skarbowych,
 • archiwach państwowych,
 • izbach celnych,
 • branżowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratach inspekcji,
 • kuratoriach oświaty,
 • komendach policji i straży granicznej.

 

Zarobki

Początkujący, niemianowany urzędnik zarabia bardzo mało. Zaczyna z reguły od ok. 800 zł netto. W momencie mianowania płaca wzrasta. Urzędnik mianowany ma przed sobą 9 stopni awansu, ale może awansować tylko jeden stopień w roku. W raz z rozwojem wzrastają i zarobki. Na pierwszym stopniu podwyżka wynosi 783 zł, na dziewiątym od 4336 zł do 4836 zł.

 

Dodatkowe informacje

Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest poczucie odpowiedzialności, solidność, dokładność i cierpliwość. Liczy się także kultura osobista. Przyda się także wiedza z zakresu prawa i procedur administracyjnych.

Warunki formalne, które musi spełniać urzędnik państwowy:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieskazitelny charakter,
 • odpowiednie wykształcenie (prawne, administracyjne) i zaliczenie aplikacji administracyjnej.

 

Opinie o zawodzie

?Liczą się predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Urzędnik nie może być bierny i wykonywać tylko polecenia. Najważniejszą cechą dobrego urzędnika jest kreatywność. Aby dobrze pełnić swoje funkcje, należy wykazywać inicjatywę, być aktywnym, mieć pomysły nowych rozwiązań i sposoby rozwiązywania problemów. Trzeba umieć pracować w zespole, być komunikatywnym i mieć zdolności interpersonalne. Cenna jest też umiejętność myślenia analitycznego oraz gotowość do szybkiego przystosowywania się do nowej sytuacji. Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest także poczucie odpowiedzialności, solidność, dokładność i cierpliwość. Ważna jest też kultura osobista.?

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook