Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)Ranking 5 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z historii i WOSu (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2014 ?historia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Na rozwiązanie arkusza z historii na poziomie podstawowym maturzyści mieli 120 minut. Maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać za zadania otwarte i zamknięte, wynosiła 100. Zakres wiedzy obejmował różnorodne aspekty historii społecznej, politycznej, gospodarczej i historii kultury na przestrzeni wszystkich epok. Wiele z poleceń wymagało pracy z materiałami źródłowymi, które dołączone były do arkusza.

 

Najprostszym okazało się zadanie 13 część A, gdzie należało porównać oceny postawy króla opisane w dwóch źródłach tekstowych. Nieco gorzej wypadła część B i C, w których abiturienci musieli kolejno: podać przyczynę różnicy w ocenach z części A oraz rozstrzygnąć, które zdania są fałszywe, a które prawdziwe. Większość poradziła sobie również z zadaniem 7, w którym trzeba było odczytać informacje z mapy.

Problemów natomiast przysporzyły maturzystom nazwy starożytnych urzędów, struktury społeczeństwa miast średniowiecznych, biografie postaci historycznych oraz skutki polityczne władz niemieckich dla strony polskiej w zaborze pruskim.

Wiele zadań składało się z kilku podpunktów i charakterystyczne było ich zróżnicowanie w poziomie trudności, jak na przykład zadanie 20. Część A nie sprawiła większych trudności w porównaniu do części B, w której należało się wykazać wiedzą na temat zasług Stanisława Konarskiego.

?Arkusz zawierał jakieś elementy z każdej przestrzeni czasowej. Jak dla mnie był łatwy, nawet poniżej poziomu podstawowego.? ? tak ocenia tegoroczną historię podstawową Kamila.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook