Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2012 ? WOT podstawowy ? arkusze maturalne

Z arkuszem z Wiedzy o tańcu uczniowie musieli się zmierzyć pierwszego dnia matur ? 4 maja. Na poziomie podstawowym składał się on z 14 zadań, na których rozwiązanie było 120 minut, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50.

 

W zadaniu 1. należało na podstawie ilustracji zatytułować balet i wybrać, które z nich go przedstawiają. W drugim zadaniu można było uzyskać aż 5 punktów za uzupełnienie luk w zdaniach na temat pierwszego polskiego zespołu baletowego. Dwa kolejne zadania opierały się na ilustracjach: 3 wymagało nazwania przedstawionego tańca i opisaniu jego cechy charakterystycznej, zaś 4 ? wybrania spośród podanych nazwisk twórców pokazanych choreografii  i podać ich tytuły. Polecenie 5 składało się z dwóch części: w pierwszej trzeba było nazwać pokazane stroje regionalne, a w drugiej wybrać po dwie cechy charakterystyczne dla tańców tych regionów, z których pochodzą te stroje. Zadanie 6 wymagało krótkiej odpowiedzi o kierunek tańca i związanych z nim artystów, zaś w 7 należało opisać zasady reformy Michaiła Fokina.

Kolejne, 8 polecenie, złożone z dwóch punktów, wymagało rozpoznać epoki w dziejach tańca na podstawie obrazków i uporządkować je chronologicznie. Zadanie 9 to wybór poprawnych końcówek zdań z pośród podanych kilku opcji, zaś 10 to podanie nazwiska tancerki i kierunku tańca na podstawie ilustracji.

W zadaniu 11 trzeba było napisać, o kim mówią notki biograficzne. W następnym – 12 – należało rozpoznać balet przedstawiony na ilustracji i wypisać nazwiska jego twórców:  choreografa, kompozytora i scenografa.

Zadanie 13 to druga dłuższa wypowiedź pisemna, za którą można było dostać 7 punktów. Na podstawie ilustracji należało dokonać analizy ruchu tanecznego i zwrócić przy tym uwagę na charakter, formę i kompozycję ruchu oraz kostiumy tancerzy. Ostatnie zadanie wymagało rozpoznania widowiska, z którego pochodzą przedstawione postacie i nazwać je.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


A. Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook