Skandynawistyka (fot.freedigitalphotos.net)Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek studiów: skandynawistyka

Zainteresowanie kulturą Skandynawii, łatwość w nauce języków oraz chęć przełamania stereotypów to cechy, którymi powinna charakteryzować się osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia skandynawistyczne.

 

Skandynawistyka

Studia te, choć wywodzą się z nauk filologicznych, nie ograniczają się do jednej dziedziny. Studenci uczą się wybranego języka (norweskiego, szwedzkiego lub duńskiego) na poziomie umożliwiającym płynną konwersacje, dokładnie poznają historię, sztukę, kulturę oraz politykę krajów skandynawskich. Ważne są zajęcia specjalistyczne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki. Samodzielną grupę przedmiotów stanowi historia literatury skandynawskiej, poprzedzona wstępem do nauki o literaturze. Cykl kształcenia zamykają wykłady monograficzne oraz seminaria.

Absolwent Skandynawistyki jest specjalistą w zakresie literatury, kultury, mediów oraz historii regionu, a także w zakresie praktycznej znajomości języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego.

Kierunek umożliwia również ukończenie części studiów w jednym z krajów skandynawskich.

 

Idealny kandydat

Skandynawistyka (fot.freedigitalphoto.net)Oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do ludzi otwartych i pozytywnie nastawionych do nowości. Jak możemy przeczytać na stronie uniwersytetu: ?Uczenie się obcego języka i innej kultury to nie tylko poznawanie kraju i zmiana o nim wyobrażeń (zamiana stereotypów na pogłębioną wiedzę), lecz także lepsze poznanie siebie samego i kształtowanie postawy otwartej na różnice kulturowe i normy narodowe, na inność i obcość (dotyczy to również ? obcości w przekładzie)?. Bardzo ważną częścią nauki na tym kierunku jest łatwość w opanowywaniu nowych języków.

 

Rekrutacja

W rekrutacji na ten kierunek brane pod uwagę są trzy przedmioty zdawane na maturze:

 • język polski (o wadze 0,2),
 • język angielski (z wagą 0,6)
 • oraz jeden przedmiot do wyboru (0,2) spośród: historia, geografia, matematyka, drugi język obcy.

W trakcie rekrutacji wynik matury pisemnej mnoży się przez wagę przedmiotu, a wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.

 

Program nauczania

Przedmioty prowadzone na tym kierunku są podzielone na cztery bloki: treści ogólne, podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Możemy wśród nich znaleźć takie przedmioty jak:

 • Skandynawistyka (fot.freedigitalphoto.net)gramatyka opisowa,
 • historia sztuki skandynawskiej,
 • środki komunikowania masowego w krajach nordyckich,
 • wybrane zagadnienia polityczno-społeczne krajów skandynawskich,
 • historia Skandynawii,
 • wstęp do translatoryki języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego,
 • praktyczna nauka języka szwedzkiego/norweskiego/duńskiego,
 • fonetyka praktyczna,
 • retoryka wystąpień publicznych,
 • wstęp do literaturoznawstwa ? profil skandynawski,
 • wstęp do studiów regionalnych,
 • współczesne życie literackie,
 • przekład a komunikacja międzykulturowa,
 • skandynawska myśl i filozofia społeczna.

 

Specjalizacje i specjalności

Studia umożliwiają podjęcie jednej z dwóch specjalizacji: komunikacja międzykulturowa lub media skandynawskie. Pierwsza umożliwia dokładnie poznanie kultury wybranego kraju skandynawskiego, łatwe nawiązywanie kontaktów i pracę z osobami pochodzącymi z Półwyspu Skandynawskiego. Druga skupia się na zrozumienia działania mediów oraz polityki tych krajów.

 

Zatrudnienie

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w licznych firmach skandynawskich zakładających filie w Polsce, lub rodzimych, poszukujących specjalistów od kultury i biznesu krajów północnych. Po studiach podyplomowych znają wybrany język na poziomie C1, bliskim rodzimym użytkownikom, co umożliwia im podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach lub jako tłumacze.

 

Barbara Granops

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook