matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – fizyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści piszący fizykę rozszerzoną mieli do rozwiązania 5 głównych zadań, składających się kilku podpunktów w czasie 150 minut. Łącznie 31 poleceń, za które można było uzyskać 60 punktów.

 

Arkusz sprawdzał przede wszystkim umiejętność korzystania ze źródeł, analizy danych oraz wykonywania obliczeń. Zadania obejmowały również wiedzę z poziomu podstawowego. Tematyka dotyczyła głównie zjawisk związanych z ruchem i siłami, oddziaływaniami w przyrodzie, energią, światłem oraz budową i ewolucją Wszechświata.

Najłatwiejsze okazały się dwa podpunkty z zadania 2. W pierwszym należało narysować wykres zależności temperatury cieczy od czasu dla danych zawartych w tabeli oraz uzupełnić szkic przebiegu krzywej na wykresie. W drugim trzeba było obliczyć, jak zmieniała się szybkość przepływu ciepła z naczynia z wodą do otoczenia, w miarę upływu czasu. Większych problemów maturzyści nie mieli również z trzecim poleceniem w zadaniu 1, gdzie należało obliczyć wartość prędkości początkowej ciała.

Najsłabiej natomiast poszły podpunkty z zadania 4. Abiturienci mieli problemy z ustaleniem rodzaju nośników większościowych w półprzewodniku określonego typu, z analizą wykresu i ustaleniem właściwości oporu elektrycznego fotorezystora oraz z wyznaczeniem natężenia oświetlenia fotorezystora.

CKE ocenia maturę rozszerzoną z fizyki jako umiarkowanie trudną. Zadań bardzo łatwych było dwa, trudnych dziewięć, natomiast reszta była na poziomie średnim. Nie było poleceń bardzo trudnych.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook