matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – informatyka podstawowa – arkusze maturalne

Matura z informatyki na poziomie podstawowym składała się z dwóch części ? pisemnej oraz praktycznej(wykonywanie zadań na komputerze), każda po 3 polecenia. Na rozwiązanie arkusza I abiturienci mieli 75 minut, natomiast na arkusz II ? 120 minut.

 

(Część pisemna) W zadaniu 1 należało wykonać kilka różnych działań na algorytmach. Dołączona została tabelka z danymi ? wynikami oszczepników ? na których abiturienci mieli bazować. W następnym poleceniu maturzyści musieli wykazać się znajomością systemu dwójkowego i dziesiętnego oraz znajomością metody przeliczania liczb z systemu dwójkowego na dziesiętny. Ostatnie zadanie w części pisemnej polegało na określeniu, która odpowiedź jest prawdziwa, a która fałszywa (składało się z 8 pytań).

Do części praktycznej dołączony był plik z danymi, na którym bazowali maturzyści przy wykonywaniu poleceń. W zadaniu 4 trzeba było wykonać cztery obliczenia na podanych średnich miesięcznych temperaturach w Warszawie w latach 1779-2006. Przykładowo należało obliczyć najwyższą oraz najniższą średnią roczną temperaturę czy znaleźć najdłuższy malejący ciąg średnich temperatur sierpnia w kolejnych latach. Zadanie 5 polegało na napisaniu programu, który umożliwi otrzymanie tylko tych liczb z podanych w dołączonym pliku, które są kwadratami liczb pierwszych. Ostatnie polecenie dotyczyło mieszkań na osiedlu. Na podstawie danych należało wykonać cztery podpunkty, między innymi: podać, ile osób posiada więcej niż jedno mieszkanie, czy utworzyć listę identyfikatorów mieszkań, w których średnio na osobę przypada 6m2.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Część 1 (pobierz plik PDF)
Część 2 (pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook