matura angielski

Matura z języka angielskiego 2010 – poziom rozszerzony

Tematy

Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych
W pierwszym zadaniu należało uzupełnić lukę jednym wyrazem, który był podany w nawiasie, w taki sposób, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Drugie zadanie, to nic innego jak parafraza( zmiana budowy zdania, bez zmiany jego znaczenia). Zdanie trzeba było przekształcić dzięki podanym wyrazom.

Wypowiedz pisemna

Maturzyści mieli do wyboru trzy tematy. Pierwszy z nich, to rozprawka na temat organizowania międzynarodowych imprez sportowych. Należało przedstawić dobre i złe strony takiej imprezy. Drugi temat to opis akcji charytatywnej, która była zorganizowana w szkole i w której maturzysta wziął udział. Trzeci, ostatni temat dotyczył opowiadania o nastolatku, który podczas wycieczki szkolnej ratuje kolegów będących w niebezpieczeństwie.

Rozumienie słuchanego tekstu

W pierwszym zadaniu wysłuchano komunikatów radiowych . Zadaniem piszącego było przyporządkowanie właściwych nagłówków do komunikatów. Jeden nagłówek został podany dodatkowo. W drugim zadaniu na podstawie usłyszanych informacji, należało zakreślić zdania prawdziwe i fałszywe. Ostatnie zdanie to test wyboru. Rozmowa była przeprowadzona z lekarzem.

Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych

Pierwszy tekst opisuje historię pewnej dziewczynki. Należy wybrać zdania, które są prawdziwe. W drugim tekście usunięto cztery zdania. Trzeba dobrać brakujące zdania, w taki sposób, aby tworzyły wspólnie spójny i logiczny tekst. W ostatnim zadaniu należy z podanych słówek wybrać te, które najlepiej pasują i wstawić w odpowiednie miejsca.

 

Zdawalność

Maturę na poziomie rozszerzonym zdawało 16% maturzystów. Średni wynik to 68,42%.

 

Opinie

W części pierwszej maturzyści mieli problem ze stosowaniem struktur leksykalno- gramatycznych. Podobny problem pojawił się również w części drugiej. Wypowiedź pisemna poszła dość dobrze. Statystyki pokazują, że jedynie stosowanie poprawnie środków leksykalno- gramatycznych adekwatnie do ich funkcji sprawiło trochę problemów.

 

Pobierz arkusze maturalne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/angielski/angielski_pri.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/angielski/angielski_prii_a.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook