flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2011 ? hiszpański rozszerzony ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał w sumie 9 pytań, za które można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie matury nie mógł przekroczyć 120 minut w przypadku pierwszej części oraz 70 minut w przypadku części drugiej.

 

Zadania miały sprawdzić wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, utworzenia wypowiedzi pisemnej, rozumienia tekstu słuchanego oraz rozumienia tekstu pisanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.

Najwięcej trudności sprawiły pytania dotyczące rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Najmniej zaś zadania, w których należało wykazać się umiejętnością:

  1. selekcjonowania informacji w zadaniach wielokrotnego wyboru (rozumienie tekstu pisanego),
  2. określenia głównej myśli tekstu ( rozumienie słuchanego i pisanego tekstu),
  3. stworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej zgodnej z podanym tematem (chociaż zdarzały się prace całkowicie wpisujące się w wymogi, ale też i takie, które owe wymogi całkowicie ignorowały);
  4. stworzenia spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem proporcjonalnego układu tekstu, w ramach określonego limitu słów.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook