matura z polskiego

Matura z polskiego 2009 – poziom podstawowy (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

W części I sprawdzającej umiejętność czytania ze zrozumieniem maturzyści odpowiadali na pytania na podstawie tekstu publicystycznego Macieja Nowakowskiego „Hipnoza – pomost do podświadomości”. W części II musieli napisać wypracowanie na podstawie fragmentu „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta lub „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W pierwszym temacie należało scharakteryzować Bylicę i jego relacje z córkami oraz odpowiedzieć na pytanie „Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?”, natomiast w temacie drugim dokonać charakterystyki i porównania postaci Zosi i Telimeny.

 

Zdawalność

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 94% maturzystów. Średni wynik to 52,21%.

 

Opinie

W części I – rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego – maturzyści mieli problem ze zrozumieniem poleceń, skojarzeniem informacji zawartych w poszczególnych akapitach, a także nie potrafili wykazać się takimi umiejętnościami, jak: formułowanie tezy czy odpowiednie nazwanie zabiegów kompozycyjnych i językowych wykorzystanych w tekście. Trudność sprawiło także napisanie wypracowania, zwłaszcza na poziomie kompozycji tekstu, w tym podsumowanie swojej wypowiedzi. Maturzyści częściej wybierali drugi temat, czyli charakterystykę Zosi i Telimeny. Chociaż charakterystykę uczą się pisać już uczniowie na etapie szkoły podstawowej, to tylko nieliczni z Waszych starszych kolegów poradzili sobie ze zbudowaniem pełnych portretów postaci „Pana Tadeusza” z uwzględnieniem sposobu kreacji bohaterów (idealizacji Zosi oraz komizmu postaci Telimeny).

 

Pobierz arkusz maturalny:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_pp.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/polski_a.pdf

 

źródło: www.cke.edu.pl

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook