Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – język niemiecki podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się z 10 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 120 minut, a do uzyskania maksymalnie ? 50 punktów.

Pierwsze trzy zadania sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu. W poleceniu 1 trzeba było określić, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. W następnym należało dopasować podane zdania do każdej usłyszanej wypowiedzi. W zadaniu 3 uczniowie musieli z podanych odpowiedzi wybrać właściwą, zgodną z treścią nagrania.

Kolejne zadania sprawdzały zdolność rozumienia tekstu czytanego. W poleceniu 4 trzeba było do każdej części tekstu dopasować właściwy nagłówek. W następnym zadaniu należało wybrać właściwe odpowiedzi, na podstawie podanych tekstów. W poleceniu 6 również należało poprawnie odpowiedzieć na pytania, zgodnie z treścią podanego tekstu. W zadaniu 7 trzeba było uzupełnić luki, wybierając zdania z kilku możliwych opcji tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Następne zadanie także polegało na uzupełnianiu luk, ale tym razem pojedynczymi słowami tak, aby otrzymać spójny i poprawny gramatycznie tekst. W poleceniu 9 trzeba było wybrać wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.

Ostatnie zadanie sprawdzało umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi. Maturzyści musieli napisać e-maila do kolegi z Niemiec na temat mieszkania w Berlinie z dwójką młodych ludzi. Należało zawrzeć wszystkie podane informacje oraz zmieścić się w limicie 80-130 słów.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook