Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2015 – język polski podstawowy – arkusze maturalne

W tym roku maturzyści musieli zmierzyć się z nowymi egzaminami, co wynika ze zmienionej podstawy programowej dla roczników 1996 i młodszych. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mieli 170 minut, a maksymalna liczba punktów wynosiła 70. Uczniowie musieli się wykazać umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz pisania dłuższej wypowiedzi.

Pierwsze zadanie było podzielone na kilka poleceń, które należało wykonać w oparciu o tekst Jerzego Bralczyka ?Co się nosi w mówieniu??. Przykładowo trzeba było przekształcić tytuł tekstu tak, aby nie używając metafory wyrazić jego sens; określić różnicę i podobieństwo między perswazją a manipulacją językową; streścić ten tekst w 40-60 słowach. Łącznie do zrobienia było 7 poleceń.

Drugie zadanie składało się z 5 poleceń i również było oparte na tekście. Tym razem Wojciecha Nowickiego ?Książki na całe życie.? Maturzyści musieli między innymi wyjaśnić, jaką funkcję pełnią cytaty przytoczone w tekście; rozpoznać fragment dzieła, podać jego tytuł i autora oraz porównać wyrażoną w nim myśl do tekstu W.Nowickiego.

W ostatnim zadaniu należało napisać wypracowanie. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy:

  • Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne ? co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
  • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook