Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)

Olimpiady zwalniające z matury w roku 2016

29 kwietnia 2014 roku Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016.

Uczniowie, którym udało się zdobyć tytuł laureata lub finalisty są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych, zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku (100%) z egzaminu maturalnego w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotów dodatkowych – również uzyskuje się 100% ze wszystkich części egzaminu na poziomie rozszerzonym, a jeśli chodzi o język obcy nowożytny, który jest drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – otrzymuje się najwyższy wynik na poziomie dwujęzycznym.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych muszą przedstawić przed egzaminem maturalnym z danego przedmiotu zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) stwierdzi uprawienie do zwolnienia z pisania egzaminu. Gdy maturzysta zdobędzie tytuł laureata albo finalisty z innego przedmiotu niż ten, który wskazał w deklaracji – może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wnioski o zmianę można składać do kwietnia.

Lista olimpiad zwalniających z egzaminów:

 • Biologia – Olimpiada Biologiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Chemia – Olimpiada Chemiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Filozofia – Olimpiada Filozoficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Geografia – Olimpiada Geograficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Fizyka – Olimpiada Fizyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Historia muzyki – Olimpiada Artystyczna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół; Olimpiady Artystycznej;
 • Historia sztuki – Olimpiada Artystyczna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej;
 • Historia – Ogólnopolska Olimpiada Historyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Wiedza o społeczeństwie – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski;
 • Matematyka – Olimpiada Matematyczna organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Informatyka – Olimpiada Informatyczna organizowana przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Język polski – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Język angielski – Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu;
 • Język niemiecki – Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu;
 • Język francuski – Olimpiada Języka Francuskiego organizowana przez PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego;
 • Język rosyjski – Olimpiada Języka Rosyjskiego organizowana przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Język hiszpański – Olimpiada Języka Hiszpańskiego organizowana przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne;
 • Język białoruski – Olimpiada Języka Białoruskiego organizowana przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Język łaciński – Olimpiada Języka Łacińskiego organizowana przez Polskie Towarzystwo Filologiczne.

 

K. Macha, źródło: http://men.gov.pl/

 

Komentarze:

 1. Anna pisze: 2015/09/29 o 13:24

  fajnie jest być laureatem takiej olimpiady:)

  (odpowiedz)
 2. Filip pisze: 2015/09/29 o 14:37

  no i nie trzeba pisać matury:)

  (odpowiedz)
 3. Sara pisze: 2015/09/29 o 14:38

  tylko że taka olimpiada jest z 10 razy trudniejsza niż matura

  (odpowiedz)
 4. Szymon pisze: 2015/09/29 o 16:48

  dokładnie i znacznie dłużej trzeba się do niej przygotowywać

  (odpowiedz)
 5. Ola pisze: 2015/09/29 o 16:49

  trzeba żyć daną dziedziną, przedmiotem

  (odpowiedz)
 6. Marta pisze: 2015/09/30 o 16:24

  ja bym mogła zdawać jęz.hiszpański

  (odpowiedz)
 7. Maria pisze: 2015/10/01 o 13:55

  dobrze, żem ożna dokonywać z miany wyboru przedmiotu

  (odpowiedz)

Pozostaw odpowiedź Ola Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook