Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)Olimpiady zwalniające z matury (fot. morguefile.com)

Olimpiady zwalniające z matury w roku 2016

29 kwietnia 2014 roku Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016.

Uczniowie, którym udało się zdobyć tytuł laureata lub finalisty są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych, zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku (100%) z egzaminu maturalnego w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotów dodatkowych ? również uzyskuje się 100% ze wszystkich części egzaminu na poziomie rozszerzonym, a jeśli chodzi o język obcy nowożytny, który jest drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym ? otrzymuje się najwyższy wynik na poziomie dwujęzycznym.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych muszą przedstawić przed egzaminem maturalnym z danego przedmiotu zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) stwierdzi uprawienie do zwolnienia z pisania egzaminu. Gdy maturzysta zdobędzie tytuł laureata albo finalisty z innego przedmiotu niż ten, który wskazał w deklaracji ? może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wnioski o zmianę można składać do kwietnia.

Lista olimpiad zwalniających z egzaminów:

 • Biologia ? Olimpiada Biologiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Chemia ? Olimpiada Chemiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Filozofia ? Olimpiada Filozoficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Geografia ? Olimpiada Geograficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Fizyka ? Olimpiada Fizyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Historia muzyki ? Olimpiada Artystyczna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół; Olimpiady Artystycznej;
 • Historia sztuki ? Olimpiada Artystyczna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej;
 • Historia ? Ogólnopolska Olimpiada Historyczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Wiedza o społeczeństwie ? Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski;
 • Matematyka ? Olimpiada Matematyczna organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Informatyka ? Olimpiada Informatyczna organizowana przez Fundację Rozwoju Informatyki;
 • Język polski ? Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Język angielski ? Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu;
 • Język niemiecki ? Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu;
 • Język francuski ? Olimpiada Języka Francuskiego organizowana przez PROF ? EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego;
 • Język rosyjski ? Olimpiada Języka Rosyjskiego organizowana przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Język hiszpański ? Olimpiada Języka Hiszpańskiego organizowana przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne;
 • Język białoruski ? Olimpiada Języka Białoruskiego organizowana przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Język łaciński ? Olimpiada Języka Łacińskiego organizowana przez Polskie Towarzystwo Filologiczne.

 

K. Macha, źródło: http://men.gov.pl/

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook