matura angielski

Matura z języka angielskiego 2009 – poziom podstawowy

Tematy

Trzy zadania z rozumienia ze słuchu. Pierwsze z nich to wypowiedź pięciu osób na temat telefonu komórkowego. Należy każdej z osób przyporządkować zdanie podsumowujące jej wypowiedź. W drugim zadaniu maturzyści musieli określić zdania, jako prawdziwe, albo fałszywe. Nagranie dotyczyło ogłoszenia na temat zwiedzania katedry. Trzecie zadanie było testowe, gdzie tematem był wywiad z wynalazcą gry. W rozumieniu tekstu czytanego pierwszy z nich dotyczył księgarni w Londynie, drugi wyprawy pewnego mężczyzny z Sherlockiem  Holmsem, natomiast trzeci opowiadał o młodej, niepełnosprawnej artystce.

Krótka wypowiedź pisemna to list do kolegi, którego maturzyści mieli odwiedzić. Należało zamieścić następujące informacje: odwołać wizytę z powodów zdrowotnych, napisać, co zalecił lekarz, spytać o plany kolegi na wakacje, oraz zaproponować wspólny wyjazd w góry, po powrocie do zdrowia. Druga wypowiedź to również list do kolegi, gdzie trzeba poinformować kolegę o decyzji a mianowicie o tym, że po ukończeniu szkoły mamy zamiar przerwać naukę na rok. Opisujemy również, co zamierzamy robić przez ten rok, wspominamy o pozytywnej reakcji przyjaciół, oraz o obawach powiązanych z poinformowaniem rodziców o tej decyzji. Ostatecznie pytamy kolegę o opinię i radę, jak przekonać rodziców do tego pomysłu.

 

Zdawalność

Maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdało 85,74% maturzystów. Średni wynik to 59,49%.

 

Opinie

Analiza wyników egzaminu pokazuje, że rozumienie słuchanego tekstu było nieco trudniejsze od pozostałych dwóch części. Najtrudniejsze okazały się zadanie wielokrotnego wyboru, które sprawdzały umiejętność selekcjonowania informacji oraz określania głównej myśli tekstu. W części pisemnej największy problem maturzyści mieli w zadaniu siódmym z zapytaniem kolegi o plany wakacyjne. Również z wyrażeniem prośby o sugestię kolegi dotyczącej sposobu przekonania rodziców do swoich planów było trochę problemów. Słabą stroną zdających było także bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

 

Pobierz arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/angielski_pp.pdf

 

Joanna Jankowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook