Interpretacja na maturze (fot.freedigitalphotos.net)Interpretacja na maturze (fot.freedigitalphotos.net)

Jak napisać interpretację na maturze?

 

Ostatnie zadanie na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego ? rozprawki problemowej lub interpretacji utworu poetyckiego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak należy interpretować wiersze ? koniecznie zapoznaj się z tym artykułem!

Interpretacja tekstu poetyckiego, podobnie jak rozprawka problemowa, powinna mieć formę dłuższej wypowiedzi popartej argumentami. Zadanie te ma pomóc w ocenie Twoich umiejętności z zakresu tworzenia wypowiedzi pisemnej według zasad spójności i logiki. Dla sprawdzających ważna będzie również kompozycja i stylistyka wypowiedzi. Interpretacja musi zawierać co najmniej 250 słów.

Zadanie zawiera polecenie oraz dołączony do niego fragment lub cały utwór poetycki. Pisząc interpretację powinieneś zaprezentować swój sposób na odczytanie załączonego utworu, tj. przedstawić zrozumiałe dla Ciebie sensy tekstu. Ważne jest, abyś uzasadnił postawioną przez siebie tezę lub hipotezę interpretacyjną za pomocą odpowiednich argumentów. Argumenty powinny zostać oparte nie tylko na załączonym utworze poetyckim, ale także i w kontekstach ? biograficznym, literackim, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym itd.

Twoje argumenty mogą dotyczyć, np:

  • kompozycji tekstu,
  • funkcji utworu,
  • stylu wypowiedzi,
  • zastosowanych środków językowych i ich funkcji,
  • gatunku tekstu,
  • świata przedstawionego w treści, m.in. motywów literackich,
  • występującej w tekście sytuacji komunikacyjnej.

Pamiętaj, aby utworzyć uporządkowaną pracę, na przykład, w porządku linearnym, zaczynając od ogólnych ustaleń bądź od szczegółowych. Możesz skupić się najpierw na określeniu tezy/hipotezy, następnie na argumentach bądź według własnych skojarzeń i przemyśleń. Najważniejsze, abyś był konsekwentny.

Pobierz poradnik w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook