Matura z polskiego(fot.freedigitalphotos.net)Matura z polskiego(fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z języka polskiego (poziom rozszerzony)?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów.

W przypadku, gdy wybierzesz pierwszy temat, będziesz musiał utworzyć wypowiedź argumentacyjną, jeśli zaś postanowisz wybrać temat numer dwa, będziesz analizował i porównywał dwa teksty literackie. Na napisanie pracy możesz przeznaczyć do 180 minut, a maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 40.

Wypowiedź argumentacyjna

Zadanie te składa się z tekstu teoretycznego ? krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego ? i polecenia. Wypracowanie powinno mieć co najmniej 300 słów.

W tym zadaniu powinieneś wykazać się:

 • zrozumieniem znajdującego się w zadaniu tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego;
 • umiejętnością określenia głównego problemu jaki został przedstawiony w tekście;
 • umiejętnością oceny rozwiązania problemu, które nakreślił w tekście autor;
 • umiejętnością odwołania się do zamieszczonego w zadaniu tekstu oraz do innych, wybranych przez zdającego tekstów kultury;
 • umiejętnością utworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej (rozprawki lub szkicu).

Wypowiedź argumentacyjna ma, przede wszystkim, sprawdzić, czy potrafisz twórczo wykorzystać różne gatunki literackie, takie jak na przykład: recenzja, szkic, artykuł czy esej. Musisz pamiętać, aby odwołać się do załączonego do zadania utworu/fragmentu tekstu, ale także powinieneś nawiązać do innych tekstów kultury, za co otrzymasz, oczywiście, dodatkowe punkty.

Interpretacja tekstu poetyckiego

Zadanie te zawiera utwory poetyckie bądź fragmenty utworów poetyckich i polecenie. W tym zadaniu powinieneś zaproponować swój sposób odczytania załączonych do zadania tekstów. Jak należy to zrobić? Postaw tezę lub hipotezę i przekonaj do niej czytelnika za pomocą argumentów. Powinieneś odwołać się do utworów z zadania, ale także i kontekstów, np. historycznoliterackiego, biograficznego, kulturowego itd.

Argumenty zawarte w interpretacji mogą odnosić się do:

 • środków językowych zawartych w wypowiedzi,
 • kompozycji tekstu,
 • funkcji tekstu,
 • gatunku utworu,
 • motywów literackich,
 • świata przedstawionego w tekście,
 • dosłownych i niedosłownych znaczeń elementów utworu.

Interpretacja powinna zawierać co najmniej 250 słów. W tym zadaniu chodzi o to, abyś wykazał się umiejętnością tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej, mając na uwadze organizację tekstu, zasady spójności znaczeniowej i logicznej oraz kompozycję i stylistykę.

Pobierz informator w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook