Matura z matematyki(fot.freedigitalphotos.net)Matura z matematyki(fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z matematyki (podstawa)?

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z około 35 pytań. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Egzamin trwa 170 minut.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy maturzysta musi podejść do niego i uzyskać z niego co najmniej 30%, aby zdać.

Zadania z matematyki na poziomie podstawowym mają pomóc określić w jakim stopniu opanowałeś wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Zadania w arkuszu mogą odwoływać się także do wcześniejszych etapów (I, II i III).

Podstawa programowa obejmuje trzy części ? wymagania ogólne, szczegółowe i takie, które powinno się realizować na poziomie rozszerzonym. W arkuszu mogą pojawić się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte.

Arkusz na poziomie podstawowym obejmuje zadania z trzech grup:

  • I grupa ? zadania zamknięte z czterema odpowiedziami do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Maturzysta za każdą dobrą odpowiedź otrzyma 1 punkt, za złą 0. Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć na załączonej do arkusza karcie odpowiedzi.
  • II grupa ? zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zadania te są punktowane w skali 0-2. Maturzyści muszą krótko uzasadnić swoją odpowiedź.
  • III grupa ? zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Za udzielenie odpowiedzi można uzyskać od 0 do nawet 6 punktów.

Pobierz informator w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook