Najbardziej oblegane kierunki w 2016 roku (fot.wikimedia.org)Najbardziej oblegane kierunki w 2016 roku (fot.wikimedia.org)

Najbardziej oblegane kierunki

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie) i studia jednolite magisterskie niedługo się zacznie. Dowiedz się, na jakie kierunku najchętniej zapisywali się kandydaci w 2016 roku! Biorąc pod uwagę wszystkie uniwersytety, akademie i politechniki w kraju, największą popularnością cieszyły się następujące kierunki:

 • informatyka,
 • prawo,
 • zarządzanie,
 • psychologia,
 • automatyka i robotyka,
 • ekonomia,
 • budownictwo.

Przyjrzyjmy się dokładniej poszczególnym miastom.

Warszawa

Uniwersytet Warszawski (fot.Adrian Grycuk, wikipedia.org)Na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej osób walczyło o miejsce na:

 • ekonomii; finansach, inwestycjach i rachunkowości; informatyce i ekonometrii – 2610 kandydatów;
 • psychologii – 1900 kandydatów;
 • finansach, rachunkowości i ubezpieczeniach – 1879 kandydatów;
 • filologii angielskiej – 1786 kandydatów;
 • zarządzaniu – 1765 kandydatów.

Natomiast najwięcej osób na jedno miejsce przypadło na:

 • dziennikarstwie i medioznawstwie (spec. public relations i marketing medialny) – 26 os./miejsce;
 • japonistyce i międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich – po 22 os./miejsce;
 • sinologii – 17 os./miejsce;
 • lingwistyce stosowanej (spec. nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem szwedzkim) – 15 os./miejsce.

Najpopularniejszymi kierunkami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego okazała się:

 • dietetyka (10,2 os./miejsce),
 • finanse i rachunkowość (9,4 os./miejsce),
 • logistyka (7 os./miejsce),
 • weterynaria (6,6 os./miejsce)
 • informatyka (5,3 os./miejsce).

Politechnika Warszawska (fot.Marcin Białek, wikipedia.pl)W przypadku Politechniki Warszawskiej najwięcej osób postanowiło zapisać się na automatykę i robotykę – o jeden indeks starało się aż ponad 25 osób. Na drugim miejscu znalazła się geoinformatyka (20 aplikacji na miejsce), a na trzecim – biogospodarka (17,67 osób na jedno miejsce).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podał, że najwięcej osób wybrało:

 • prawo  1342 kandydatów,
 • psychologię  980 kandydatów,
 • administrację  666 kandydatów,
 • ekonomię  634 kandydatów,
 • pedagogikę  428 kandydatów.

Najpopularniejszymi kierunkami, pod względem liczby chętnych na jedno miejsce, zostały:

 • psychologia (9,8 os./miejsce),
 • ekonomia (6,34 os./miejsce),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (3,85 os./miejsce),
 • prawo (3,83 os./miejsce),
 • pedagogika (3,5 os./miejsce).

Kraków

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie najwięcej osób zarejestrowało się na:Uniwersytet Rolniczy (fot.wikipedia.org)

 • weterynarię  777 kandydatów,
 • dietetykę  765 kandydatów,
 • technologię żywności i żywienie człowieka  491 kandydatów,
 • biotechnologię  360 kandydatów,
 • geodezję i kartografię  333 kandydatów,
 • leśnictwo  331 kandydatów.

A jeśli chodzi o ilość zapisów na jedno miejsce, największym zainteresowaniem cieszyły się następujące studia:

 • dietetyka (12,75 os./miejsce),
 • weterynaria UJ-UR (10,36 os./miejsce),
 • biotechnologia (4,8 os./miejsce),
 • bioinżynieria zwierząt (4,1 os./miejsce),
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (3,6 os./miejsce).

W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego najwięcej osób postanowiło zapisać się na:Uniwersytet Jagielloński - Kraków (fot.wikipedia.org)

 • prawo  2370 rejestracji,
 • medycynę  1891 rejestracji,
 • psychologię 1358 rejestracji,
 • filologię angielską  886 rejestracji,
 • psychologię stosowaną  886 rejestracji.

Zaś najwięcej osób na jedno miejsce przypadło na:

 • stomatologię (13,65 os./miejsce),
 • filologię szwedzką (13,5 os./miejsce),
 • neuropsychologię i neurokognitywistykę (11,3 os./miejsce),
 • weterynarię (11,01 os./miejsce),
 • japonistykę (10,71 os/miejsce).

Na Akademii Górniczo-Hutniczej największą popularnością cieszyły się:

 • inżynieria mechatroniczna (6,2 os./miejsce),
 • informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (5,57 os./miejsce),
 • informatyka stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (5,55 os./miejsce),
 • teleinformatyka (5,39 os./miejsce),
 • informatyka na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (5,38 os./miejsce).

Politechnika Krakowska (fot.wikipedia.org)Najpopularniejszym kierunkiem na Politechnice Krakowskiej została:

 • informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki (7,3 os./miejsce);
 • informatyka na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (6,1 os./miejsce);
 • informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym (5,1 os./miejsce),
 • automatyka i robotyka (4,8 os./miejsce),
 • inżynieria biomedyczna (4,4 os./miejsce),
 • transport (także 4,4 os./miejsce),
 • gospodarka przestrzenna (4 os./miejsce).

Zaś najwięcej rejestracji odnotowano na informatyce (ponad 1756 kandydatów na wszystkich wydziałach) i budownictwie (ponad 1200 na dwóch wydziałach). Wiele osób wybrało także architekturę, transport oraz automatykę i robotykę.   Największym zainteresowaniem na Uniwersytecie Pedagogicznym cieszyła się:

 • psychologia (10 os./ miejsce),
 • filologia angielska (8 os./miejsce),
 • sztuka i media (6 os./miejsce),
 • filologia hiszpańska (5 os./miejsce),
 • digital design, grafika i wzornictwo (5 os./miejsce),
 • filologia włoska (4 os./miejsce).

Wrocław

Kandydaci Uniwersytetu Wrocławskiego najchętniej wybierali:Uniwersytet Wrocławski (fot.wikipedia.org)

 • prawo  2142 zapisy,
 • psychologię (1983 zapisy),
 • komunikację wizerunkową (1259 zapisów),
 • dziennikarstwo i komunikację społeczną  1246 zapisów,
 • ekonomię (1042 zapisy).

Najwięcej osób o jedno miejsce walczyło na kierunkach, takich jak:

 • chemia i toksykologia sądowa (21 os./miejsce),
 • psychologia (16,5 os./miejsce),
 • komunikacja wizerunkowa (12,6 os./miejsce),
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (12,5 os./miejsce),
 • italianistyka (8,8 os./miejsce),
 • filologia dalekowschodnia ze spec. koreańską i chińską,
 • filologia angielska (po 8,3 os./miejsce).

Na Uniwersytecie Ekonomicznym najwięcej zapisów odnotowano na kierunkach:

 • finanse i rachunkowość  2715 zgłoszeń,
 • zarządzanie  1578 osób,
 • ekonomia  926 zgłoszeń,
 • logistyka  864 zgłoszeń.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (fot.wikipedia.org)Jak co roku, największym zainteresowaniem na Uniwersytecie Przyrodniczym cieszyły się:

 • weterynaria (10 os./miejsce),
 • technologia żywności i żywienie człowieka (3 os./miejsce),
 • biologia człowieka (3 os./miejsce),
 • biotechnologia (ok. 3 os./miejsce),
 • geodezja i kartografia (ok. 3 os./miejsce).

W przypadku Politechniki Wrocławskiej najwięcej kandydatów o jeden indeks walczyło na:

 • geodezji i kartografii na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (6 os./miejsce);
 • informatyce na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (5,6 os./miejsce);
 • informatyce na Wydziale Informatyki i Zarządzania (5,3 os./miejsce);
 • inżynierii kwantowej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (5 os./miejsce).

Poznań

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odnotowano na kierunkach:

 • filologia, specjalność filologia norweska, grupa z językiem angielskim (21,9 os./miejsce);
 • filologia, specjalność filologia szwedzka, grupa z językiem angielskim (19,5 os./miejsce);
 • geodezja i kartografia, studia inżynierskie 3,5-letnie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fot.wikipedia.org)9,7 os./miejsce);
 • zarządzanie i prawo w biznesie (7,5 os./miejsce);
 • filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (7,4 os./miejsce).

Natomiast najwięcej osób złożyło aplikacje na:

 • prawie (1464 zgłoszeń),
 • psychologii (1271 zgłoszeń),
 • filologii angielskiej (932 zgłoszenia),
 • dziennikarstwie i komunikacji społecznej (711 zgłoszeń),
 • chemii (634 zgłoszeń).

Na Uniwersytecie Ekonomicznym największą popularnością cieszyły się:

 • finanse i rachunkowość (4,85 os./miejsce),
 • zarządzanie (3,58 os./miejsce),
 • kierunek prawno-ekonomiczny (prowadzony jest we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza – 3,39 os./miejsce),
 • ekonomia (3,02 os./miejsce).

W przypadku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego największa liczba kandydatów na jedno miejsce przypadła na:

 • kierunku lekarsko-dentystycznym  aż 27 os./miejsce,
 • kierunku lekarskim (dokładnie 14,52 osób),
 • elektroradiologii (11,6 osób),
 • kosmetologii 10,97,
 • biotechnologii 10,42 osób.

Łódź

Kandydaci Uniwersytetu Łódzkiego byli najbardziej zainteresowali:

Uniwersytet Łódzki (fot.wikipedia.org)

 • psychologią i prawem (po około 1100 aplikacji),
 • pedagogiką (856 aplikacji),
 • finansami i rachunkowością (803 aplikacji),
 • filologią angielską (787 aplikacji).

Najwięcej osób na jedno miejsce przypadło na kierunkach:

 • psychologia (9,06 os./miejsce),
 • filologia angielska (6,3 os./miejsce),
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,2 os./miejsce),
 • lingwistyka dla biznesu (5,5 os./miejsce),
 • logistyka (5,3 os./miejsce),
 • nowe media i kultura cyfrowa (5,3 os./miejsce).

Na Uniwersytecie Medycznym największa walka o jeden indeks toczyła się na następujących kierunkach:

 • lekarsko-dentystyczny (17 os./miejsce),
 • lekarski (Wydział Lekarski) (12,7 os./miejsce),
 • lekarski (Wydział Wojskowo-Lekarski) (11,8 os./miejsce),
 • analityka medyczna (9 os./miejsce),
 • farmacja (6,5 os./miejsce).

Białystok

Na Uniwersytecie w Białymstoku największym zainteresowaniem cieszyły się:

 • prawo (557 zapisów),Uniwersytet w Białymstoku (fot.wikipedia.org)
 • ekonomia (520 zapisów),
 • kryminologia (502 zapisy),
 • pedagogika (412 zapisów),
 • filologia, specjalność filologia angielska (390 zapisów).

Zaś najwięcej osób na jedno miejsce przypada na:

 • kryminologii (10 os./miejsce),
 • bezpieczeństwie narodowym (ponad 7 os./miejsce),
 • administracji i filologii angielskiej (po 5 os./miejsce).

Pod względem liczby osób na jedno miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wygrywa kierunek lekarsko-dentystyczny (27 os./miejsce). Na drugim miejscu znalazł się kierunek lekarski z ok. 20 osobami na jedno miejsce. Popularne okazały się także: farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia oraz pielęgniarstwo.   Najbardziej popularnymi kierunkami na Politechnice Białostockiej były w tym roku – informatyka (ok. 660 zapisów) oraz budownictwo, logistyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz zarządzanie.

Górny Śląsk

Hitem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach była:

 • architektura (3,92 osób/miejsce),
 • informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (3,72 os./miejsce),
 • filologia angielska (3,24 os./miejsce),
 • architektura wnętrz (2,33 os./miejsce),
 • informatyka na Wydziale Matematyki Stosowanej (2, 23 os./miejsce).

W przypadku Uniwersytetu Śląskiego, najwięcej osób zapisało się na:

 • prawo (1320 rejestracji),
 • psychologię (949 rejestracji),
 • pedagogikę (512 rejestracji),
 • administrację (488 rejestracji)
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (481 rejestracji).

Zaś najwięcej kandydatóUniwersytet Śląski (fot.wikipedia.org)w o jeden indeks walczyło na kierunkach:

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (15,5 os./miejsce);
 • reżyseria (9,5 os./miejsce);
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier (8,75 os./miejsce);
 • filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (8,4 os./miejsce);
 • filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (6,5 os./miejsce).

K. Macha, źródło: http://www.edulandia.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook