Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z angielskiego (podstawa)

W 2015 roku zaszły ostatnie zmiany dotyczące egzaminu dojrzałości. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym!

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi maturzysta może zdobyć maksymalnie 50 punktów. Arkusz składa się z kilku części, które dotyczą kolejno: rozumienia ze słuchu (3-4 pytania), rozumienia tekstów pisanych (3-4 pytania), znajomości środków językowych (2-3 zadania) i wypowiedzi pisemnej (ostatnie zadanie).

Pierwsze zadania mają sprawdzić umiejętność rozumienia ze słuchu. Teksty do zadań zostają odtworzone dwukrotnie z płyty CD (zwykle) zaraz po rozpoczęciu egzaminu. Nagranie trwa około 20 minut, zazwyczaj są to dialogi, wywiad, monologi ? czytane po angielsku przez rodzimych użytkowników języka, ale instrukcje dla maturzystów są przedstawione w języku polskim. W tych zadaniach za każdą dobrą odpowiedź zdający może uzyskać 1 punkt.

W kolejnych pytaniach maturzysta musi wykazać się zdolnościami czytania ze zrozumieniem. We wszystkich zadaniach umieszczono teksty o łącznej długości 900-1200 słów. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Kolejne zadania mają sprawdzić znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych zdającego. Maturzysta musi zaznaczyć poprawny wyraz/wyrazy. Za każdą odpowiedź można zyskać 1 punkt.

Ostatnie zadanie polega na napisaniu tekstu użytkowego, np. listu bądź wiadomości. W tekście należy zawrzeć opis, uzasadnić swoją opinię, podać argumenty itd. W poleceniu zostaną wyszczególnione elementy, które należy umieścić w wypowiedzi. Tekst powinien mieć 80-130 słów. Za tę część można otrzymać maksymalnie 10 punktów, oceniający bierze pod uwagę treść, logikę wypowiedzi, bogactwo środków językowych oraz ich poprawność.

Zadania sprawdzają:

  • umiejętności rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych,
  • znajomość środków leksykalno-gramatycznych,
  • umiejętności napisania tekstu biorąc pod uwagę informacje i formy zawarte w treści zadania.

Zadania mogą być różnie punktowane.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook