Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z niemieckiego (podstawa)

Egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. Drugim najczęściej wybieranym językiem przez maturzystów jest niemiecki. Dowiedz się jak przebiega nowa matura z tego przedmiotu!

Egzamin pisemny trwa 120 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na poziomie podstawowym wynosi 50. Arkusz egzaminacyjny składa się z kilku części.

Pierwsze pytania sprawdzają umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Ta część odbywa się zazwyczaj zaraz po rozpoczęciu egzaminu. Teksty (dialogi, monologi, wywiady) są dwukrotnie odtwarzanie z płyty CD. Za każdą prawidłowość odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

W następnych zadaniach zdający muszą wykazać się zdolnościami czytania ze zrozumieniem. We wszystkich zadaniach umieszczono teksty o łącznej długości ok. 900-1200 słów. Za każdą właściwą odpowiedź można zdobyć 1 punkt.

Kolejne pytania mają sprawdzają znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych. Za oznaczenie poprawnego wyrazu bądź wyrazów maturzysta otrzyma 1 punkt.

Ostatnie zadanie polega na napisaniu tekstu użytkowego, np. listu bądź wiadomości elektronicznej. W tekście należy zawrzeć opis, uzasadnić swoją opinię, podać argumenty itd. W poleceniu zostaną wyszczególnione elementy, które ów tekst powinien zawierać. Tekst powinien mieć 80-130 słów. Za tę część można otrzymać maksymalnie 10 punktów, oceniający bierze pod uwagę treść, logikę wypowiedzi, bogactwo środków językowych oraz ich poprawność.

Zdania sprawdzają:

  • umiejętności rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych,
  • znajomość środków leksykalno-gramatycznych,
  • umiejętności napisania tekstu, biorąc pod uwagę informacje i formy zawarte w treści zadania.

Zadania mogą być różnie punktowane.

 

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook