kierunki humanistyczne (filozofia fot. Wikipedia)

Najlepsze kierunki humanistyczne w 2011 roku

Co roku wielu maturzystów dogłębnie analizuje rankingi. Nie tylko te związanie z uczelniami, ale również z kierunkami. Młodzi ludzie, którzy poszukują swojej drogi, potrzebują pomocy w wyborze studiów.

Kierunki humanistyczne obejmują szereg przedmiotów związanych z człowiekiem, wymianą myśli, pisaniem i komunikowaniem. W rankingu znalazły się przedmioty takie jak m.in. archeologia, etnologia, filologia, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, kultura i religie Bliskiego Wschodu, lingwistyka stosowana, mediteranistyka, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, muzykologia, religioznawstwo, retoryka, teologia i wiedza o teatrze.

Tego typu kierunki to szansa na ciekawe studia dla osób, które poszukują swojej drogi, nie mają uzdolnień matematycznych lub fascynują się konkretnym zagadnieniem. Po takich studiach młodzi ludzie nastawieni są na konkretną pracę i konkretny zawód. Mogą spełniać nie tylko swoje marzenia, pasje, ale również czerpać z tego zyski.

Rankingi kierunków humanistycznych mają wykazać, iż ich poziom nauczania w Polsce wciąż jest wysoki. Aby  uczelnia, wykładająca dany przedmiot, znalazła się na liście, musi spełnić określone kryteria. Według ?Perspektyw? są to m.in. ocena przez kadrę, ilość publikacji naukowych oraz preferencje pracodawców. Wskaźnikiem w rankingach są punkty. Maksymalna ilość do zdobycia to 100.

Według rankingu bezkonkurencyjny okazał się Uniwersytet Jagielloński, który uzyskał maksimum punktacji, czyli 100. Na podium znalazły się również Uniwersytet Warszawski (98) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (75). Po przebadaniu tych uczelni pod każdym wymaganym kątem, okazały się one najlepsze.

Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno:
4. Uniwersytet Wrocławski (wskaźnik ? 44)
5. Uniwersytet Śląski (wskaźnik ? 43,3)
6. Katolicki Uniwersytet Lubelski (wskaźnik ? 35)
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wskaźnik ? 31,3)
8. Uniwersytet Łódzki (wskaźnik ? 27,4)
9. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wskaźnik ? 24,8)
10. Akademia Jana Długosza w Toruniu (wskaźnik ? 22)
11. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (wskaźnik ? 21,8)
12. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wskaźnik ? 20,4)
13. Uniwersytet Gdański (wskaźnik ? 19,1)
14. Uniwersytet Opolski (wskaźnik ? 18,1)
15. Uniwersytet Zielonogórski (wskaźnik ? 14,7)
16. Uniwersytet Papieski w Krakowie (wskaźnik ? 13,9)
17. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (wskaźnik ? 12,8)
18.  Akademia Humanistyczna w Pułtusku (wskaźnik ? 12,7)
19. Uniwersytet w Białymstoku (wskaźnik ? 12,1)
20. Uniwersytet Szczeciński (wskaźnik ? 11,9)

Uczelnie te nie tylko spełniły wszystkie wymogi, ale pokazały również, że wciąż się rozwijają. Studenci, którzy wybrali te szkoły i kierunki humanistyczne nie narzekają. Poziom jest wysoki, a przerabiany materiał zaciekawia młodych ludzi.

Najczęściej wybierane kierunki to filozofia, historia oraz kulturoznawstwo. Młodzi ludzi zainteresowani otaczającym ich światem decydują się na studia, które pozwolą im rozwinąć swoje pasje. Aby dostać się na przedmioty humanistyczne trzeba obrać jako przedmiot dodatkowy wiedzę o społeczeństwie lub historię. Dobry wynik daje gwarancję studiowania wymarzonego przedmiotu.

Źródło: perspektywy.pl

Katarzyna Kujawa

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook