stara biblioteka (fot.freeimages.com)stara biblioteka (fot.freeimages.com)

40 pojęć, które przydadzą się na maturze z języka polskiego

Zapraszam Cię do zapoznania się z zestawieniem zawierającym 40 pojęć, które każdy maturzysta powinien znać. Jeśli poznasz ich znaczenie, nic nie powinno zaskoczyć Cię na majowym egzaminie. Poniższe definicje w najprostszy sposób wyjaśniają istotę tych ważnych zagadnień.

 • Alegoria – środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne oraz drugi, stały sens przenośny.
 • Antonim – wyraz o przeciwstawnym znaczeniu.
 • Archaizacja – odmiana stylizacji językowej, która polega na używaniu zwrotów, wyrazów, szyku zdań lub form gramatycznych, które są charakterystyczne dla stylu dawnych epok.
 • Ballada – pieśń, która opowiada historię niezwykłego wydarzenia, często nasycona elementami fantastycznymi.
 • Danse macabre – motyw wyrażający równość wszystkich ludzi wobec śmierci, zwany także „tańcem śmierci”.
  notes (fot.freeimages.com)
 • Dialektyzacja – odmiana stylizacji językowej, która polega na używaniu zwrotów, wyrazów, szyku zdań lub form gramatycznych, które są charakterystyczne dla danego dialektu lub gwary, służą opisowi danej grupy społecznej.
 • Didaskalia – tekst poboczny, charakterystyczny dla dramatu, będący wskazówkami dla twórców przedstawienia.
 • Dominanta – cecha kompozycyjna danego dzieła literackiego, która w nim dominuje.
 • Erystyka – sztuka prowadzenia sporów.
 • Folklor – twórczość ludowa i składające się na nią: obyczaje, tradycje, wierzenia i obrzędy.
 • Hymn – utwór liryczny, zwykle patriotyczny lub religijny, o podniosłym i uroczystym charakterze.
 • Kolokwializacja – odmiana stylizacji językowej, która polega na używaniu zwrotów, wyrazów, szyku zdań lub form gramatycznych, które są charakterystyczne dla mowy potocznej, języka mówionego, codziennego.
 • Lakonizm – precyzja i zwięzłość w wyrażaniu swoich myśli.
 • Literatura parenetyczna – rodzaj literatury, opisujący i kształtujący wzory postępowania.
 • Mesjanizm – przekonanie narodu lub jednostki o posłannictwie, które ma zbawić ludzkość.
 • Neologizm – nowy wyraz utworzony w danym języku.
 • Oda – gatunek poetycki, posiadający pochwalny, podniosły charakter, tworzony na cześć idei, bohatera lub wydarzenia.
 • Oniryzm – motyw snu, przedstawianie rzeczywistości, jako marzenia sennego lub koszmaru.
 • Opinia – pogląd, zdanie na jakiś temat, ocena czegoś.
 • Orientalizm – motyw literacki przejawiający się zainteresowaniem kulturą wschodnią.
 • Pamflet – utwór, tworzony w celu skrytykowania lub ośmieszenia danej osoby lub grupy społecznej.
 • Paradoks – zestawienie dwóch wykluczających się faktów, o sprzecznym charakterze.
 • Parafraza – przeróbka tekstu lub wypowiedzi, zachowująca pierwotny sens i znaczenie.
 • Pastisz – odmiana stylizacji językowej, która polega na używaniu zwrotów, wyrazów, szyku zdań lub form gramatycznych, które są charakterystyczne dla stylu innego twórcy.
  czytanie (fot.freeimages.com)
 • Periodyzacja – podział dziejów na epoki.
 • Pleonazm – nagromadzenie wyrazów, które powtarzają te same treści, tzw. „masło maślane”.
 • Prometeizm – postawa, charakteryzująca się poświęceniem jednostki dla dobra zbiorowości, to samotny bunt, typowy dla bohaterów romantycznych.
 • Psychomachia – motyw walki dobra ze złem.
 • Retardacja – świadomy zabieg, polegający na zwalnianiu akcji w utworze literackim, jego celem jest wywołanie napięcia u czytelnika.
 • Retrospekcja – zjawisko występujące w literaturze, polegające na powrocie do przeszłych wydarzeń, zaburza to chronologię utworu.
 • Sarmatyzm – postawa polskiej szlachty charakteryzująca się: gościnnością, przepychem oraz nadmiernym obżarstwem.
 • Satyra – utwór literacki piętnujący i ośmieszający pewne zjawiska, postawy, czy obyczaje danej grupy społecznej.
 • Synkretyzm – wykorzystanie, pomieszanie w jednym utworze, różnych stylów, rodzajów i gatunków.
 • Symbol – środek stylistyczny, które ma jedno znaczenie dosłowne oraz inne znaczenia ukryte, możliwości jego interpretacji są dowolne i niejednolite.
 • Teza – pewne założenie, które udowadnia się poprzez odpowiednią argumentację.
 • Topos – jest to stałe wyobrażenie, motyw, powtarzający się w literaturze.
 • Utopia – coś niemożliwego do zrealizowania, nierealny ideał.
 • Utwór hagiograficzny – utwór opisujący życie świętego.
 • Winkelriedyzm – nurt charakteryzujący się aktywną walką o niepodległość narodu, swą nazwę bierze od nazwiska szwajcarskiego bohatera Arnolda Winkelrieda.
 • Związek frazeologiczny – utrwalone w danym języku połączenie kilku wyrazów o ustalonym, często nieoczywistym znaczeniu.

Powyższe definicje zapewne nie wyczerpują w całości zagadnienia. Jednak zdobyta w trakcie dzisiejszej lekcji wiedza na pewno okaże się dla Ciebie przydatna na egzaminie.

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook