korytarz w bibliotece (fot. freeimages.com)korytarz w bibliotece (fot. freeimages.com)

Czym jest interpretacja porównawcza?

Na maturze będziesz mógł pisać interpretację. Jednak może się także zdarzyć, że konieczne będzie stworzenie interpretacji porównawczej, stanowiącej samodzielne wypracowanie lub będące częścią jakiegoś innego. Bez względu na rolę takiej odmiany interpretacji ważne jest, abyś nauczył się ją właściwie konstruować. Ta lekcja umożliwi Ci nabycie tej umiejętności.

pisanie(fot.freeimages.com)Najprościej mówiąc interpretacja porównawcza to wypracowanie zawierające dwie zwykłe interpretacje. Tworzone są one niejako równolegle. I możesz zrobić to na dwa sposoby. Jeden z nich to najpierw dokonanie interpretacji jednego tekstu, potem drugiego oraz określenie różnic i podobieństw między nimi. Drugi sposób to jednoczesne charakteryzowanie dwóch fragmentów pod tymi samymi aspektami, a na końcu zestawienie ich ze sobą.

KONSTRUKCJA INTERPETACJI PORÓWNAWCZEJ

WSTĘP

 • Przedstaw tezę interpretacyjną swojego wypracowania.
 • Wstępnie określ, jaka jest tematyka Twojej pracy.
 • Pokaż, jakie dwa teksty ze sobą zestawiasz.
 • Omów cel takiego porównania, pokaż, czemu ma on służyć.

ROZWINIĘCIE

 • Dokonaj interpretacji pierwszego tekstu zgodnie z postawioną tezą i celem zestawienia tych dwóch tekstów.
 • Analogicznie zinterpretuj drugi tekst.
 • Przedstaw podobieństwa i różnice między nimi (pod względem treści, jak i sposobu konstrukcji).
 • Porównania dokonaj na wszystkich wskazanych wcześniej poziomach.

ZAKOŃCZENIE

 • Wyciągnij wnioski z dokonanego porównania.
 • Przedstaw własne uczucia związane z tymi tekstami.
 • Podsumuj postawę, jaką przyjąłeś wobec tych utworów.

pisanie w zeszycie(fot.freeimages.com)W JAKICH ASPEKTACH MOŻNA PORÓWNYWAĆ TEKSTY?

 • Jaka sytuacja jest przedstawiona w utworach?
 • Jacy bohaterowie występują?
 • Do jakich gatunków należą porównywane teksty?
 • Jaki był czas powstania tych tekstów?
 • Jaka jest kompozycja utworów?
 • Jakie środki językowe w nich zastosowano i jaki był w tym cel?
 • Jakie znaczenie mają poszczególne elementy tych utworów?
 • Jak skonstruowany jest świat przestawiony?
 • Czy teksty posiadają jakieś ukryte znaczenia?

JAKIE SĄ CELE INTERPETACJI PORÓWNAWCZEJ?

 • Wskazanie podobieństw oraz różnic pomiędzy tekstami.
 • Określenie znaczenia elementów podobnych i odróżniających.
 • Sprawdza umiejętność prawidłowego argumentowania i uzasadniania sowich racji.
 • Ma na celu zweryfikować czy umiesz interpretować teksty i zestawiać je ze sobą.
 • Służy określeniu, w jakim stopniu posiadasz umiejętność tworzenia bardziej skomplikowanych wypowiedzi pisemnych.

Jak widzisz napisanie interpretacji porównawczej wcale nie jest jakimś wyjątkowo ciężkim zadaniem. Wystarczy, że nauczysz się zasad tworzenia zwykłej interpretacji, a przy pisaniu tej drugiej wersji po prostu powtórzysz to działanie, tylko, że na dwóch różnych tekstach.

 

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook