ołówki (fot.freeimages.com)ołówki (fot.freeimages.com)

Literatura faktu- najważniejsze cechy

Jak już na pewno zaobserwowałeś w trakcie swojej edukacji, wyróżniamy kilka rodzajów literatury. Jednym z nich jest literatura faktu, której cechy powinieneś przyswoić sobie przed majowym egzaminem. Zatem do dzieła!

wywiad (fot.freeimages.com)
PO PIERWSZE- GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ TEN TYP LITERATURY?

Przykładami literatury faktu są utwory z pogranicza dziennikarstwa i literatury. Zatem można tutaj wskazać:

 • reportaże,
 • relacje z wydarzeń,
 • raporty,
 • dzienniki,
 • pamiętniki,
 • wywiady,
 • powieści biograficzne.

PO DRUGIE- CO JEST CELEM LITERATURY FAKTU?

Celem tworzenia literatury faktu jest przedstawienie wiarygodnej relacji oraz danie świadectwa konkretnym wydarzeniom.

PO TRZECIE- CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ LITERATURA FAKTU?

 • Istotą literatury faktu jest dążenie do jak najwierniejszego odtworzenia autentycznych postaci i wydarzeń w danym utworze przez autora.
 • Twórca opiera się na prawdzie, czerpie z prawdziwych wydarzeń, których mógł być obserwatorem lub uczestnikiem.
 • Podstawowe jest tutaj całkowite odrzucenie fikcji.
 • Autor nie odnosi się do wytworów swojej wyobraźni, ale pragnie przestawić to co rzeczywiście się wydarzyło lub ma miejsce w danym momencie.

autor (fot.freeimages.com)
PO CZWARTE- CO WYRÓŻNIA LITERATURĘ FAKTU?

 • Przede wszystkim zwraca tutaj uwagę chęć udokumentowania rzeczywistości przez autora. Opiera się on na „suchych” faktach.
 • Twórca nie umieszcza w tekście swojej oceny danych zjawisk, nie wyraża emocji, zachowuje chłodny dystans do tego, co opisuje. Nieobecność takich odautorskich komentarzy zmusza czytelnika do większej pracy intelektualnej, większego wysiłku i wysnucia własnych wniosków na podstawie dostarczonych informacji.
 • Narracja w tekście takiego typu jest chłodna i rzeczowa, autor powołuje się tylko i wyłącznie na fakty, na nich się opiera, przywołuje także wiele konkretnych przykładów.

PO PIĄTE- LITERATURA FAKTU W PRAKTYCE

Obserwując dzieje i rozwój polskiej literatury można stwierdzić, że literatura faktu w Polsce najbardziej powszechna była w czasach, które nastąpiły po II Wojnie Światowej. Takie utwory prezentowały przede wszystkim tematykę dotyczącą problemu stalinizmu, czy hitleryzmu. Jako przykłady można podać tutaj następujące dzieła: „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall, „Rozmowy z katem” K. Moczarskiego, „Medaliony” Z. Nałkowskiej, opowiadania Tadeusza Borowskiego, czy „Cesarz” R. Kapuścińskiego.

Mam nadzieję, że zapoznanie się z powyższym tekstem nie było dla Ciebie trudne. Liczę także na to, że zapamiętasz najważniejsze cechy literatury faktu i posiadaną wiedzę wykorzystasz na maturze. Powodzenia! :)

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook