reportaż ( fot. freeimages.com)reportaż ( fot. freeimages.com)

Doby reportaż, czyli jaki?

W dzisiejszej lekcji zapraszam Cię do zapoznania się z pewnym bardzo ciekawym gatunkiem publicystycznym, czyli z reportażem. Dowiesz się, jakie są jego charakterystyczne cechy, jak napisać ciekawy reportaż, jaki temat można opisać oraz co trzeba zrobić, aby być dobrym reporterem.

Jako punkt wyjścia trzeba pamiętać, że dobry reportaż to taki, który ludzie chcą czytać. Gatunek ten narodził się wraz z rozwojem prasy, czyli w XIX wieku, tam też najczęściej można go spotkać. Wyróżniamy także reportaże: telewizyjne, czy radiowe. Mają one bardzo różnorodną tematykę, co pozwala na podział reportaży na: podróżnicze, wojenne, sportowe, społeczne, kryminalne, interwencyjne.

CZYM JEST REPORTAŻ?

Jest to gatunek, który stosowany jest w celu opisu i przedstawienia różnych wydarzeń, to swego rodzaju sprawozdanie, zdanie relacji. Reporter może być świadkiem tych wydarzeń, uczestnikiem, może także posiadać pewne informacje od innych osób i na tej podstawie stworzyć swój tekst. Z tego też względu można wyróżnić reportaże informacyjne, relacjonujące czy przedstawiające. Reportaż opiera się na autentycznym materiale, który zdobył, a następnie wykorzystał reporter, odchodzi się od fikcji. Ważne są tylko fakty. Aby uatrakcyjnić swój tekst autor może powoływać się na różne przykłady, cytować wypowiedzi świadków zdarzenia, stosować barwne opisy, wywiady, charakterystyki i dialogi. Forma reportażu może być bardzo różnorodna, może nią być zarówno mały artykuł w gazecie, duża publikacja, czy cała książka. O zdefiniowaniu czegoś jako reportaż decyduje przede wszystkim jego treść.

wywiad ( fot. freeimages.com)
JAKIE SĄ NAWJAŻNIEJSZE CECHY REPORTAŻU?

 • prawdziwość i autentyzm,
 • precyzja ukazania tematu,
 • aktualność,
 • wiarygodność,
 • obrazowość,
 • to opowieść odautorska,
 • subiektywizm,
 • to wynik pogłębionej obserwacji autora,
 • dokumentaryzm, ukazywanie faktów,
 • opisywanie obserwowanych wydarzeń,
 • interesująca treść,
 • ciekawy temat,
 • wielość konkretnych nazw, dat, cytatów.

JAKA JEST TEMATYKA REPORTAŻU?

Podstawową cechą jest to, że reportaż porusza tematy aktualne, które cieszą się zainteresowaniem ludzi w danym czasie. Temat może dotyczyć spraw gospodarczych, społecznych, politycznych, czy ważnych wydarzeń, które miały miejsce. Opisuje się to, co może zwrócić uwagę czytelników i zaciekawić ich. Liczy się to co przykuwa uwagę. Ważne jest nie tylko samo wydarzenie, ale także okoliczności towarzyszące oraz jego bohaterowie.
Podpowiedzią, wskazującą jak wybrać ciekawy temat może być poniższy filmik:

JAK NAPISAĆ INTERESUJĄCY REPORTAŻ?

Proces pisania reportażu można określić jako kolejne etapy:

 1. Wybór tematu: to kluczowy krok, od niego zależy sukces reportażu, warto zatem być otwartym na to co nowe oraz obserwować to co dzieje się wokół, wychwytywać to co jest warte uwagi i zainteresowania społeczeństwa.
 2. Zbieranie materiałów: można zdobyć je podczas rozmów ze świadkami wydarzeń, z różnych dokumentów, relacji, czy z własnych obserwacji.
 3. Uporządkowanie materiałów: następnie trzeba wyselekcjonować najważniejsze materiały, wybrać, te które mogą się przydać i wykorzystać je w trakcie pisania.
 4. Pisanie reportażu:  ten etap ucieleśnia dotychczasowe starania i umożliwia powstanie reportażu, z którym będą mogli zapoznać się czytelnicy.

Opisuje to także poniższy filmik:

JAK BYĆ DOBRYM REPORTEREM?

Aby napisać dobry reportaż trzeba posiadać pewne cechy, oto one:

 • otwarty umysł,
 • ciekawość świata,
 • wszechstronna wiedza,
 • odwaga w poruszanie kontrowersyjnych tematów,
 • umiejętność słuchania innych ludzi i ich historii,
 • empatia,
 • wyczulenie na ludzką krzywdę,
 • dokładność,
 • wielorakie zainteresowania,
 • lekkość pisania.

Cechy dobrego reportera ukazuje także poniższy filmik, który warto zobaczyć:

PODSUMOWANIE

Mimo tego, że może wydawać się, że reportaż to gatunek tylko i wyłącznie dziennikarski warto, żebyś zwrócił na niego uwagę w trakcie nauki do matury. W tych przygotowaniach na pewno pomocna była dzisiejsza lekcja. Jako jej podsumowanie zapraszam Cię do obejrzenia jeszcze jednego filmiku, który zbiera wszystkie informacje:

K.M.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook