Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z geografii 2010 – poziom podstawowy

Tematy

W roku 2010 oczywiście maturzyści musieli rozwiązać 31 zadań. Dołączona była również mapa, tym razem obejmująca fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oraz inne materiały źródłowe. Pierwsze sześć zadań, które odnosiły się właśnie do mapy, sprawdzały umiejętność korzystania z informacji. W zadaniu 7 należało przedstawić propozycje inwestycji w turystyce, które mogą przynieść korzyści ekonomiczne. W zadaniu 8 zdający musieli przyporządkować przedstawione na ilustracjach wyniki obserwacji astronomicznych do miejsc zaznaczonych na siatce geograficznej, oraz obliczyć godziny czasu słonecznego na podstawie różnicy długości geograficznych dwóch miejsc. Przykłady innych zadań to m. in.: dobranie typów genetycznych jezior do podanych obszarów ich występowania w Polsce, wymienienie cech podanego obszaru sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów, wymienienie przyczyn restrukturyzacji surowców okręgów przemysłowych. W ostatnich zadaniach trzeba było przyporządkować obiekty turystyczne do krain geograficznych i do miejsc zaznaczonych na mapie Polski, oraz wykazać się znajomością lokalizacji na mapie państw Unii Europejskiej.

Zdawalność

Pomimo faktu, iż w 2010 roku geografia po raz pierwszy znalazła się w grupie przedmiotów dodatkowych, pozostała najbardziej popularnym przedmiotem wybieranym przez maturzystów- ponad 22% ogółu zdających. Średni wynik matury z geografii na poziomie podstawowym to 45,77. Wyniki egzaminu w 2010 roku były nieco niższe od zeszłorocznych.

Opinie

Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania, w których potrzebna była znajomość terminologii geograficznej (14b), umiejętność odczytywania informacji z mapy poziomicowej (3a, 15), znajomość podziału administracyjnego Polski (22a) oraz umiejętność wykonania obliczeń matematyczno- geograficznych (8b, 23)

Arkusz egzaminacyjny

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/geografia/geografia_pp.pdf


Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook