flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2019 – Język Niemiecki poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym składał się zaledwie z 10 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli pełne 120 minut, a w tym czasie mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Arkusz maturalny składał się z zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w czterech obszarach:

  • Rozumienie ze słuchu – ten obszar sprawdzany był w poleceniach, których rozwiązanie wymagało udzielenia odpowiedzi w oparciu na nagrania.
  • Rozumienie tekstów pisanych – na tym etapie zdający musieli wykazać się umiejętnością czytania i analizy tekstów dołączonych do poszczególnych poleceń.
  • Znajomości środków językowych – wiedza i umiejętności w tym zakresie wymagały m.in. prawidłowego uzupełniania luk w zdaniach oraz wybierania prawidłowych form pasujących do wypowiedzi.
  • Tworzenia wypowiedzi pisemnej – ten element był sprawdzany w ostatnim poleceniu, wymagającym napisania dłuższego tekstu.

Które polecenie poszło najsprawniej?

Stosunkowo łatwym zadaniem okazało się ostatnie tj. wypowiedź pisemna i tu maturzyści mieli najmniej problemów z poprawnym rozwiązaniem postawionego przed nimi polecenia. Stosunkowo dobrze poszły również zadania piąte i siódme, sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Również pierwsze polecenie, sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, nie sprawiło zbytnich trudności maturzystom. Nadspodziewanie dobrze rozwiązane zostały również polecenia sprawdzające znajomość środków językowych.

Co zatem stanowiło największe trudności?

Najtrudniejszymi zadaniami okazywały się te, zawierające dodatkowe możliwe odpowiedzi. W tych poleceniach najczęściej okazywało się, że maturzyści mieli połowiczną trudność z prawidłowym przyporządkowaniem odpowiedzi tzn. część zdań/nagłówków wpisywali poprawnie, a do pojedynczych akapitów częściej dopasowywali te, które zostały dodane jako niepasujące do żadnej z wypowiedzi.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook