stypednium ministra (fot.freedigitalphotos.net)

Jak otrzymać stypendium ministra o wartości 1300zł miesięcznie? Zobacz szczegóły..

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra dla studentów składają rektorzy uczelni.

O stypendium mogą ubiegać się studenci po zaliczeniu pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich. Warto mieć dobre wyniki na studiach, bo wysokość stypendium ministra to aż 1300 zł miesięcznie, które student otrzymuje przez 10 miesięcy w roku akademickim, w którym otrzymał to stypendium.

 

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

Jeśli zaliczyłeś kolejny rok studiów, nie powtarzałeś roku studiów od ich rozpoczęcia (wyjątkiem jest urodzenie dziecka lub przyczyny zdrowotne) oraz posiadasz jakieś osiągnięcia naukowe lub w trakcie studiów wykazałeś się aktywnością naukową (np. w kole naukowym, w pracach naukowo-badawczych, współpracowałeś z innymi ośrodkami naukowymi lub akademickimi; masz na swoim koncie wydane publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania; brałeś udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach; otrzymałeś nagrody, wyróżnienia i dyplomy w olimpiadach; odbyłeś praktyki, staże lub kursy nieobjęte programem nauczania; masz certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2), a także w poprzednich latach studiów (zaliczonych) uzyskałeś średnią ocen  nie niższą niż 4,5 (ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, przy najwyższej ocenie w skali ocen 5,00), 4,7 (5,50) lub 5,00 (6,00), to możesz ubiegać się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Aby otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, musisz spełnić trzy warunki. Oprócz zaliczonego kolejnego roku studiów i niepowtarzania studiów w poprzednich latach, jeśli przyczyną nie był zły stan zdrowia lub urodzenie dziecka, konieczne jest także uzyskanie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Jeśli brałeś udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, zająłeś pierwsze, drugie, trzecie, czwarte lub piąte miejsce w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub zająłeś pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w mistrzostwach Polski i spełniasz dwa powyższe warunki, to możesz starać się stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl
Anna Szcześniak

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook