Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Egzamin maturalny 2012: historia, poziom podstawowy

Tematy

W arkuszu pojawiły się 33 zadania. Wprawdzie, nie było wypracowania, ale pojawiło się mnóstwo materiałów źródłowych, na podstawie których uczniowie musieli poprawnie odpowiedzieć na pytania. Oprócz fragmentów, czy też map, można było znaleźć m.in. międzywojenne satyry, portret Elżbiety I oraz fotografie konkretnych stylów w sztuce.

Jak co roku, pojawiło się również drzewo genealogiczne. Tym razem do dyspozycji maturzystów oddano rodowód dynastii Przemyślidów. Zadania badały znajomość tematyki historycznej, społecznej oraz gospodarczej.

Zdawalność

Do egzaminu przystąpiło 10 713 uczniów. Maturę zaliczyło 56 proc. zdających. Średnia maturalna wyniosła 54,21%.

Opinie

Zadania, które pojawiły się na poziomie podstawowym nie sprawiły dużych trudności. Większość pytań była skonstruowana jasno i w oparciu o źródła można było udzielić poprawnej odpowiedzi. Jedynym problemem były satyry. Nie każdy prawidłowo odczytał i zrozumiał przekaz bijący z dwóch rysunków. W porównaniu z maturą 2011, ten arkusz wypadł o wiele lepiej.

Link do arkusza:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00000000000000002012_matura2012/hist/historia_pp.pdf

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook