Centralna Komisja Egzaminacyjna

Aneks do informatora z języka polskiego

Maturzysto!

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie aneks do informatora dotyczący egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zamieszczone w nim informacje są istotne dla każdego z Was. W poniższym dokumencie znajdziecie:

  • dokładne wymagania egzaminacyjne, wraz z podziałem na część podstawową i rozszerzoną oraz część ustną i pisemną egzaminu,
  • kryteria oceniania egzaminu,
  • wykaz obowiązkowych oraz dodatkowych lektur,
  • przykładowe arkusze wraz z dokładnymi schematami oceniania,

Jeśli chcesz na bieżąco śledzić informacje dotyczące egzaminu maturalnego, zaglądaj również na stronę www.cke.edu.pl.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook