język polski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 – język polski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Pierwsza część matury polegała na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania związane z tekstem „Dzikie słówka”. Za każde polecenie można było uzyskać od 1 do 2 punktów. Łącznie za wszystkie zadania do zdobycia było 20 punktów. Pytania sprawdzały, czy uczniowie rozumieją czytany tekst. Druga część była nieco trudniejsza. Zdający musieli stworzyć własny tekst, za który mogli uzyskać maksymalnie 50 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich poleceń to 170 minut.

W ogólnej opinii matura była prosta i przyjemna. Zarówno zadania związane z fragmentem „Dzikich słówek”, jak i tematy wypracowań, nie sprawiły maturzystom problemów. W części pierwszej kłopotliwe okazało się pytanie o psycholingwistykę. Uczniowie nie wiedzieli, jak odnieść pojęcie do tekstu. – Tekst był ciężki, ale jeśli człowiek się skupił i dokładnie zagłębił w historię, pytanie nie sprawiły problemów. Raptem dwa, czy trzy należały do kanonu tych trudniejszych – podsumowuje Joanna. W przypadku tworzenia własnego tekstu, większość zdecydowała się na pierwszy temat oparty na „Potopie”. W drugim problem stanowiło przygotowanie analizy porównawczej. Podane tematy wykazywały różnorodność literacką. W pierwszym na tapecie była powieść, zaś w drugim dramat romantyczny.

Według sprawozdania, część rozumienia tekstu czytanego miała sprawdzić podstawowe uczynności: odczytywanie sensu słów, rozpoznanie intencji nadawcy, oddzielenie informacji od opinii oraz przetwarzanie nabytych informacji.

Najczęściej popełnianymi błędami w pracach były te merytoryczne i interpunkcyjne. Zdający mieli trudność z ustaleniem wniosków i spójnością całego tekstu. Według sprawozdania CKE lepiej wypadła część czytana. Uczniom zabrakło wiedzy na temat kryteriów oceniania wypracowań, przez co wielu elementów zabrakło. Sami maturzyści są jednak zadowoleni ze swoich wyników. – Wydaje mi się, że jeśli każdy podszedł do egzaminu poważnie, to włożył w niego wszystkie swoje siły. Będąc na lekcjach języka polskiego zawsze coś się zapamięta. Ta wiedza przydaje się potem na maturze, gdzie można nie tylko zdobyć punkty odpowiadając na pytania oparte na podanym już tekście, ale także zawalczyć o nie samodzielnie, pisząc tekst, w którym zawrze się wszystko – podsumowuje Magdalena.

 

źródło: cke.edu.pl

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook