Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – niemiecki rozszerzony – arkusze maturalne

W części rozszerzonej matury z języka niemieckiego pojawiły się dwa arkusze. Pierwszy z nich sprawdzał umiejętności: stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tej części to 23. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań z pierwszego arkusza to 120 minut. Na starcie maturzyści musieli się zmierzyć się z tłumaczeniem. Zadanie 1. wymagało przetłumaczenia na język niemiecki podanych fraz tak, aby całe zdania zachowały sens i spójność. Kolejne polecenie zobowiązywało uczniów do uzupełnienia luk wyrazami. Za tę część można było zdobyć max. 5 punktów.

O wiele więcej można było zdobyć w części pisemnej. Na zdających czekały trzy tematy wypracowań do wyboru. Egzaminatorzy brali pod uwagę prace, które zawierały od 200 do 250 słów. Jeśli komuś zdarzyło się przekroczyć limit, otrzymywał 0 punktów za kompozycję. Propozycje rozprawek, które pojawiły się w arkuszu, brzmiały następująco:

  • Coraz więcej młodych ludzi po maturze decyduje się usamodzielnić poprzez wyprowadzkę z domu rodzinnego i podjęcie pracy zarobkowej na swoje utrzymanie. Napisz rozprawkę, przedstawiając pozytywne i negatywne strony takiego zjawiska.
  • Napisz recenzję wybranego czasopisma młodzieżowego. Uwzględnij jego szatę graficzną oraz korzyści, jakie młodzi ludzie czerpią z jego czytania.
  • Napisz opowiadanie o robocie, który mimo niekorzystnych działań sąsiadów uratował dom przed zniszczeniem.

Drugi arkusz sprawdzał umiejętności słuchania i czytania połączonego ze stosowaniem struktur. Na pierwszy ogień ze względów technicznych poszły słuchanki. Czas na wykonanie całej pracy to 70 minut, przy czym 25 zabierało słuchanie. Liczba punktów do uzyskania w tej części wyniosła 27.  Zadanie 4. opierało się na wiadomościach pogodowych. Uczniowie musieli zdecydować, które zdania są poprawne, a które nie.  Źródłem do kolejnego polecenia była wypowiedź Anny Schmidt dot. pięciu uczniów.  Do każdego fragmentu zdający musieli dopasować odpowiedni akapit. Ostatnim elementem był wywiad. Na bazie jego treści należało znaleźć jedną prawidłową odpowiedź. W następnej części trzy zadania. Polecenie 7. związane było z tekstem. Do maturzystów należało odpowiedzieć na pytania typu „abcd”. Z kolei zadanie 8. wymagało połączenia opisów z nagłówkami. Ostatni element bazował na wypowiedzi. Młodzież musiała uzupełnić luki właściwym słowem.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

 

Zobacz arkusze online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook