matura niemiecki 2012

Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - niemiecki rozszerzony - wyniki matury

Do matury na poziomie rozszerzonym przystąpiło 5616 uczniów. Niemiecki zaliczyło łącznie 96 proc. maturzystów z całego kraju. Średnie wyniki opracowano bez uwzględniania szkół, w których do matury podeszło mniej niż 10…
czytaj dalej »

Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - niemiecki rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Część języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym objęła dwa arkusze. W pierwszym arkuszu znalazły się zadania z zakresu struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.  Za poprawne odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie …
czytaj dalej »

Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - niemiecki rozszerzony - arkusze maturalne

W części rozszerzonej matury z języka niemieckiego pojawiły się dwa arkusze. Pierwszy z nich sprawdzał umiejętności: stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tej…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura 2012 - niemiecki podstawowy - wyniki matury

Do egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w 2012 roku przystąpiło 44 977 zdających. Średnia maturalna wyniosła 63.  Zdawalność okazała się najwyższa w liceach ogólnokształcących. Tam z maturą…
czytaj dalej »

Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - niemiecki podstawowy - odpowiedzi do arkuszy

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym sprawdzała trzy umiejętności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Na samym początku ze względów technicznych rozwiązano część słuchaną. Przez…
czytaj dalej »

facebook