Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Matura na poziomie rozszerzonym składała się z 35 zadań.  Maksymalnie można było zdobyć 60 punktów. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań to 150 minut. Dodatkowo, załącznikiem do egzaminu była barwna mapa.

Na starcie zdający zmierzyli się z dziewięcioma zadaniami opartymi na mapie przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Polecenia obejmowały wiele dziedzin geograficznych, tj. gleboznawstwa, limnologii, demografii oraz geografii fizycznej. Uczniowie musieli m.in. podać czynnik sprzyjający eutrofizacji Jeziora Łuknajno, określić typy jezior polodowcowych, wskazać cechy przyrodnicze świadczące o atrakcyjności Jeziora Mikołajskiego oraz obliczyć powierzchnię jeziora.

W dalszej części (zadania od 10. do 35.) na zdających czekały zadania oparte na różnych źródłach drukowanych. W arkuszu pojawiły się: fotografia wybrzeża zachodniej Francji, mapa granic i kierunków ruchu płyt litosfery, dane klimatyczne, wykres z zawartością gazów w atmosferze ziemskiej, izotermy temperatury w Warszawie, diagramy wyznawców poszczególnych religii, mapa ludności, struktury pracujących w gospodarce, mapa jednostek tektonicznych Polski oraz diagram zasiewów zbóż.  Uczniowie musieli dokonać otwartych odpowiedzi lub znaleźć jedną poprawną wśród zamkniętych. Do ich zadań należało m.in. obliczenie wysokości górowania Słońca, wskazanie czynnik wpływających na podany układ sieci rzecznej, podanie rozwiązań mających ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, przyporządkowanie podanym surowcom wybrane obszary eksploatacji oraz uzupełnienie tabel związanych z towaroznawstwem.

Ułatwieniem dla młodzieży była możliwość korzystania z kalkulatora, linijki oraz lupy. Dzięki temu mogli oni usprawnić obliczenia oraz analizę źródeł. W przypadku wyboru geografii jako przedmiotu dodatkowego nie wprowadzano progu zaliczeniowego. Dla uczniów konstrukcja arkusza nie była problemem.  – Uważam, że zadania były czytelne i konkretne. Źródła nie wystarczyły, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, potrzebna była również wiedza pozaźródłowa. Jednak jeśli ktoś solidnie przygotował się do egzaminu i orientował we współczesnych świecie, polecenia nie powinny być zaskoczeniem – ocenia Joanna z Katowic.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook