Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)Matura Francuski (fot.freedigitalphotos.net)

Jak i z czego przygotować się do matury z języka francuskiego?

Większość maturzystów na egzaminie maturalnym wybiera język angielski, jednakże są chętni do zdawania egzaminu z francuskiego. Poniżej możecie zobaczyć, jakie są standardy na maturze z języka francuskiego oraz dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować się do egzaminu.

Rozumienie ze słuchu

Podczas egzaminu spotkacie się z różnymi typami ćwiczeń. Będziecie musieli:

 • wybrać odpowiednią odpowiedź z kilku podanych,
 • uporządkować kolejność usłyszanych informacji,
 • zaznaczyć, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe

Pamiętajcie, aby zawsze dokładnie przeczytać polecenia i odpowiedzi zanim zaczniecie słuchać nagrania. W ten sposób będziecie wiedzieć na co konkretnie zwrócić uwagę w czasie słuchania. Jeżeli czegoś nie usłyszycie za pierwszym razem, to nie popadajcie w panikę i skupcie się na kolejnym podpunkcie, ponieważ macie prawo do dwukrotnego wysłuchania nagrania.

Jak przygotować się do egzaminu z rozumienia ze słuchu?

W tym wypadku, nie wystarczy, że wyuczycie się regułek na pamięć, a potem dostosujecie się do nich. Tutaj trzeba przede wszystkim ćwiczyć. Bardzo dużo ćwiczyć. Starajcie się 3-4 razy dziennie robić zadania ze słuchu. Nie zajmie Wam to wiele czasu, a na pewno pomoże w oswojeniu się z językiem oraz zrozumiecie jak najlepiej rozwiązywać tego typu zadania. Poszukajcie w internecie stron interetowych, które przygotowują do egzaminu maturalnego z francuskiego, a jeżeli macie możliwość, to posłuchajcie radia francuskiego- kilka stacji radiowych można znaleźć w internecie. Słuchajcie także piosenek francuskich, oglądajcie telewizję francuską, lub francuskie filmy. Początki nie będą łatwe, nie będziecie wielu rzeczy rozumieli, dużo słów będzie nieznane, jednakże z czasem zaczniecie rozumieć całkowity sens zdania, a przy długotrwałych ćwiczeniach zadania z rozumienia ze słuchu przestaną być jakimkolwiek problemem.

Rozumienie tekstu czytanego

Kilka zasad o których powinniście pamiętać:

 • Najpierw przeczytajcie uważnie tekst, a następnie rozwiążcie zadania
 • Odpowiadajcie tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w poleceniu kazano inaczej
 • Udzielajcie odpowiedzi krótkich i konkretnych. Starajcie się wyłonić główną myśl i słowo- klucz w każdym paragrafie
 • Rozwiązując testy typu ?prawda- fałsz? uważajcie na słowa, które mimo podobieństwa w języku francuskim mają zupełnie inne znaczenie niż w języku polskim
 • Podczas rozwiązywania zadań typu ? tekst z lukami? zwracaj uwagę na rodzaj i liczbę w jakich podane są rzeczowniki oraz na czas w którym podany jest  dany czasownik.  To może pomóc  umieścić słowo w odpowiednim miejscu w tekście, nawet gdy nie jesteście pewni jego znaczenia
 • Jeżeli jakieś zadanie sprawia Wam trudność opuście je i postarajcie się rozwiązać kolejne- do najtrudniejszego wróćcie na końcu.

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna to dwa ostatnie zadania I arkusza egzaminu. Będziecie musieli wykazać się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści. Na egzaminie nie możecie korzystać ze słowników.

Zadanie 1 to krótki tekst użytkowy, który będzie notatką, ogłoszeniem, pocztówką, zaproszeniem, wiadomością lub ankietą. W zadaniu nie jest określona ilość słów, dlatego też przede wszystkim musicie skupić się na tym, aby w zrozumiały sposób przekazać informacje wyliczone w poleceniu.

Maksymalnie możecie zdobyć 5 punktów, po 1 za przekazanie każdej z czterech informacji i 1 punkt za poprawność językową. Za poprawny uznaje się tekst, w którym błędy gramatyczne, leksykalne  i ortograficzne nie przekraczają 25 % wszystkich wyrazów. W zadaniu nie uwzględnia się błędów stylistycznych i interpunkcyjnych.

Drugie zadanie dotyczy listu prywatnego lub formalnego o długości od 120 do 150 słów. Do zdobycia jest 10 punktów:

 • 4 punkty za treść
 • 2 punkty za formę
 • 2 punkty za bogactwo językowe
 • 3 punkty za poprawność językową

Tak jak w zadaniu pierwszym, błędy stylistyczne i interpunkcyjne nie są brane pod uwagę.

Jak przygotować się do wypowiedzi pisemnej?

Na początku zapoznajcie się z regułami pisania każdego z typów tekstu, które mogą pojawić się na egzaminie. Oczywiste jest, że inaczej napiszecie rozprawkę, a inaczej opowiadanie. Przygotujcie sobie także kilka wyrażeń grzecznościowych typowych dla tych form wypowiedzi. Pisanie jest sprawdzeniem wielu umiejętności, dlatego też potrzebne Wam będą narzędzia gramatyczne i leksykalne oraz podstawowe wiadomości o kulturze Francji.

Dodatkowo:

 • Piszcie jak najwięcej, a następnie poproście nauczyciela o sprawdzenie Tych ćwiczeń
 • Spróbujcie pisać z zegarkiem w ręku, będziecie wiedzieć jak zaplanować pracę podczas egzaminu
 • W czasie przygotowań , oszacujcie średnią liczbę wyrazów w pisanych przez Was tekstach. Na egzaminie wystarczy tylko pomnożyć wynik przez ilość zapisanych linijek.

Na egzaminie uważnie przeczytajcie polecenie, ponieważ zbyt dużo może Was kosztować pominięcie jakiejkolwiek informacji. Starajcie się wybierać zróżnicowane słownictwo, aby uzyskać punkty za bogactwo językowe. Nie piszcie jednak tego, czego nie jesteście pewni. Dodatkowo powinniście pamiętać, że treść wypowiedzi nie musi być zgodna z prawdą, możecie podawać informacje fikcyjne.

W zadaniu drugim stosujcie wyrażenia i zwroty typowe dla korespondencji w języku francuskim. Dzielcie także wypowiedź na akapity.

Pozostałe rzeczy o których powinniście pamiętać, to:

 • Piszcie wyraźnie! Jeżeli wypowiedź będzie nieczytelna, nikt nie doceni nawet najlepiej zredagowanej treści. Skorzystajcie z brudnopisu.
 • Jeśli temat na to pozwala, podajcie nazwę miasta we Francji albo jakiegoś zabytku, w ten sposób pokażecie swoją wiedzę o tzw. realiach kulturowych kraju.
 • Nie podawajcie  swoich danych osobowych, zazwyczaj jesteście proszeni o podpisanie się jako XYZ i nie umieszczanie żadnych adresów (choć w realnej korespondencji, forma listu tego wymaga).

 

Źródło: http://z2.math.us.edu.pl/maturafr/
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook