flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2013 ? język niemiecki rozszerzony ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zawierał dwa arkusze, które w sumie zawierały 9 zadań. Całkowity czas na maturę z tego języka to 190 minut. Do zdobycia było 50 punktów.

Pierwszy arkusz zawierał dwa rodzaje zadań: ?stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych? i ?wypowiedź pisemna?.

W zadaniu 1 należało uzupełnić każde zdanie z luką przekształcając podkreślone wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W zadaniu 2 trzeba było uzupełnić lukę jednym wyrazem wybranym z ramki przekształcając go tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawiony tekst.

Zadanie 3 to wypowiedź pisemna. Były trzy tematy do wyboru:

  1. W ostatnim czasie  wzrasta wśród młodzieży popularność portali społecznościowych. Napisz rozprawkę przedstawiając pozytywne i negatywne strony takiego zjawiska.
  2. Opisz akcję promującą ochronę środowiska zorganizowaną w Twojej szkole, w którą zaangażowali się okoliczni mieszkańcy.
  3. Napisz opowiadanie o wydarzeniach, które miały miejsce podczas podróży pociągiem i zmieniły Twoje nastawienie do nauki języka obcego, co następnie przyniosło Ci wymierne korzyści.

W części II było 6 zadań. Pierwsze trzy dotyczyły ?rozumienia słuchanego tekstu?. Zadanie 4 to wywiad z Michaelem Brockmannem, specjalistą ds. komunikacji. Zadanie 5 to pięć ofert dotyczących spędzenia wolnego czasu. Zadanie 6 to wypowiedź Amelii na temat wyjazdu w czasie roku szkolnego.

Kolejne trzy zadania dotyczyły?rozumienia pisanego tekstu i rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych?. Zadanie 7 to test jednokrotnego wyboru, zadanie 8 to dobieranie brakujących zdań, zadanie 9 to także test jednokrotnego wyboru.

Link do arkusza:


Źródło: cke.edu.pl
J.Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook