Matura 2013 polski rozszerzony odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – język polski poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawierał dwa zadania sprawdzające umiejętność interpretacji tekstu literackiego i umiejętność tworzenia własnego tekstu. Tematy wypracowań (do wyboru przez zdającego) dotyczyły utworów Zbigniewa Herberta oraz autorów niewymienionych w Informatorze (Homer, Umberto Eco, Melchior Wańkowicz), których teksty utrzymane są w omawianej w szkole konwencji literackiej. Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać 40 punktów.

Pierwszy temat wymagał przeprowadzenia analizy porównawczej dwóch tekstów poetyckich ? antycznego eposu i współczesnego eseju. Zdający dobrze poradzili sobie z przedstawieniem wizerunków Aresa w obu tekstach, natomiast sposób ukazania obu postaci sprawiły im dużo problemów. Niezbyt dobrze poradzili sobie także z celami ukazania postaci. Ten aspekt był najczęściej w pracach pomijany.

Drugi temat wybrało 50% zdających. Temat zobowiązywał piszących do ukazania biblioteki jako odrębnego świata, refleksji o wartościach, które kryją książki, charakterystyki użytkowników bibliotek oraz sposobu kreacji literackiej. Maturzystom problemy sprawiło dookreślenie sposobu kreacji bibliotek, odczytania jego symbolicznych znaczeń, wskazanie i wyjaśnienie symboliki oraz metafory ludzkiego losu, roli estetyzmu w opisie oraz sposobu wartościowania poprzez język.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook