Matura 2011 poziom podstawowy

Matematyka 2011 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Poziom podstawowy matury z matematyki zawierał 33 zadania. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 170 minut.

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów liceów profilowanych, techników, liceów uzupełniających i techników uzupełniających trudny, jedynie uczniowie z liceów ogólnokształcących poradzili sobie z arkuszem maturalnym dobrze.

W zadaniach zamkniętych (1-23), jedno okazało się trudne i było to zadanie 19., które wymagało znajomości pojęcia stycznej do okręgu. Najłatwiejsze według maturzystów okazało się zadanie 3., badające umiejętność rozkładu wielomianu z zastosowaniem wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias. Za każde zadanie zamknięte maturzyści mogli uzyskać po 1 punkcie.

Spośród zadań otwartych (23-33), 25. oraz 29. sprawiły największą trudność zdającym. Były to zadania wymagające umiejętność przeprowadzenia krótkiego rozumowania. Według danych opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacji wynika, że tylko 7% uczniów poprawnie rozwiązało zadanie 29. 91% nie podjęło się rozwiązania tegoż zadania lub wykazała błędny tok rozumowania. Po raz kolejny okazało się, że geometria sprawia dużą trudność maturzystom.

Zadanie 24., było najłatwiejsze i ponad 55% maturzystów poprawnie je rozwiązało, należało rozwiązać nierówność. Pozostałe 45% uczniów miało problem z podaniem poprawnego zbioru rozwiązań nierówności. Zadanie tego typu powtarzało się kilkakrotnie np. na maturze 2010 oraz na maturze próbnej 2011 roku.

Najwyżej punktowane zadanie, za które można było zdobyć 5 punktów, to zadanie 32. , w którym należało obliczyć, jaką trasę dziennie pokonuje turysta. Podane były, tylko niektóre dane.

Maturzyści wypowiadali się jednoznacznie o maturze z matematyki, egzamin według nich był umiarkowanie trudny. Według mnie matura była trudna. Co prawda przerabialiśmy prawie wszystkie zadania na lekcjach, ale ja nigdy nie byłam dobra z matematyki. Wolę przedmioty humanistyczne.- powiedziała Anna, której opinie potwierdził Maciej: Trudne, trudne i jeszcze raz trudne. Nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumiem matematykę.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook