Wos 2006 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

WOS 2006 – arkusze maturalne – poziom podstawowy

 Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym odbyła się 8 maja 2006 roku. Składała się z 25 zadań, na które zostało przeznaczone 120 min.

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie zawierał II części. I z nich to egzamin na poziomie podstawowym i był to przedmiot, który maturzyści we wrześniu deklarowali, jako przedmiot obowiązkowy. Część II to egzamin na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 25 zadań, w tym kilku zadań złożonych, w których poszczególne części badały różne umiejętności (analizowanie i czytanie przepisów prawnych, interpretowanie danych statystycznych, formułowanie i uzasadnienie własnego stanowiska). Były to zadania otwarte, jak i zamknięte. Weryfikowały wiedzę zdobytą na zajęciach w szkole, nie było niczego nadprogramowego. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Warunkiem zdania egzaminu było zdobycie 30% punktów.

Arkusz egzaminacyjny pozwalał wykazać się wiedzą, znajomością i zrozumieniem zjawisk oraz procesów z następujących obszarów:

  • społeczeństwo, polityka, prawo oraz problem świata współczesnego,
  • umiejętność stosowania wiadomości i słownictwa, do wyjaśniania procesów zachodzącym we współczesnym świecie,
  • umiejętność przedstawiania i ocenienia wydarzeń i formułowanie logicznej wypowiedzi pisemnej.

Większość zadań to zadania zamknięte, gdzie należało podkreślić poprawne odpowiedzi. Było jedno zadanie, które wymagało dłuższej wypowiedzi pisemnej. Mianowicie zadanie 25. Należało napisać list otwarty do redakcji, w którym maturzysta musiał przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko w sprawie toczącej się dyskusji na temat zaostrzenia kar, jako sposobu walki z przestępczością. W liście uczeń miał zwrócić szczególną uwagę na aspekty prawne, polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz musiał wykorzystać, co najmniej trzy materiały źródłowe, które zostały zamieszczone w teście. Zadanie okazało się umiarkowanie trudne.W komentarzach umieszczonych na tronie CKE wynika, ze maturzyści niedokładnie przeczytali polecenie i zamiast napisać na temat, pisali o obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Ponadto argumentacja abiturientów nierzadko była niepoprawna językowo oraz pomijali oni charakterystyczne formy listu: datę, podpis i nagłówek.

Link do arkusza maturalnego:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook