WOS 2006 poziom rozszerzony (Fo.freedigitalphotos.net)

WOS 2006 – arkusze maturalne – poziom rozszerzony

Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym odbyła się 8 maja 2006 roku. Składała się z 25 zadań, na które zostało przeznaczone 270 min.

Maturzyści mogli wybrać wiedzę o społeczeństwie, jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie zawierała II części. I z nich to egzamin na poziomie podstawowym. Część II to egzamin na poziomie rozszerzonym, który uczniowie mogli wybrać jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy.

Maturzysta musiał zdać dwie części egzaminu, najpierw należało uzupełnić arkusz I, czyli maturę podstawową, która składała się z 25 zadań. Czas przeznaczony na uzupełnienie tej części to 120 minut. II część egzaminu polegała na uzupełnieniu II części arkusza maturalnego, na które zostało przeznaczone 150 minut. Jeśli chodzi o wybranie tego przedmiotu jako obowiązkowego to warunkiem zaliczenie było zdobycie 30% punktów. Jeżeli maturzysta zdecydował, że będzie pisał egzamin, jako przedmiot dodatkowy, nie było progu zaliczeniowego.

Egzamin polegał na napisaniu rozprawki, na wybrany temat:

  • Skonfrontuj koncepcję programową Unii Europejskiej i zasady jej pomocniczego działania z pojęciem ojczyzny, dobra wspólnego i patriotyzmu. Czy dostrzegasz w niej zagrożenia dla tożsamości narodu politycznego, czy szanse dla jego promocji? Omów dwa przykłady
  • Powołując się na zaprezentowane teksty źródłowe, przedstaw, jakie są cechy jawnego życia publicznego we współczesnej demokracji (omów trzy cechy). W jaki sposób mogą one pozwolić na rozwój ?prywaty i tradycyjnego polskiego indywidualizmu?, a w jaki pomóc w realizacji dobra wspólnego? Wymień dwa przykłady rozwiązań mogących zagwarantować to ostatnie.

 Za tę część można było uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 

Link do arkusza maturalnego:

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook