WOS 2006 poziom rozszerzony (Fo.freedigitalphotos.net)

WOS 2006 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony matury wiedzy o społeczeństwie zawierał 58 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 150 punktów. Nie przewidziano progu zaliczeniowego do tego arkusza maturalnego. Czas przewidziany na pracę to 270 minut.

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym okazał się dla maturzystów trudny.

Uczniowie rozwiązywali zadania na podstawie tekstów źródłowych. Najtrudniejsze według maturzystów było zadanie 27.1, które wymagało wyjaśnienia między doktryną a programem politycznym i wskazaniem zależności między nimi. Zadający mieli wyraźny problem ze zrozumieniem pojęcia doktryna i program polityczny.  Kolejne dość problematyczne zadanie według zdających to 28, które wymagało podania i uzasadnienia cech programów politycznych, które byłyby zgodne z zaproponowaną w tekście wizją porządku społecznego. Trudne okazało się także zadanie 30.2 ? maturzyści musieli podać definicję dobra wspólnego według jednej z zasad ograniczenia wolności. Zadanie 33.1, które sprawdzało umiejętności tworzenia tekstu własnego, dłuższej logicznej wypowiedzi oraz właściwego doboru źródeł i uzasadnienia ocen tam zawartych, okazało się bardzo trudne według zdających. Co roku tego typu zadanie sprawia największy problem.

Według danych opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacji wynika, że łatwe okazało się zadanie 27.2. jedynie dla Liceów Ogólnokształcących. Dla uczniów z pozostałych typów szkół arkusz maturalny był bardzo trudny,  trudny i umiarkowanie trudny.

  • Zadanie 27.2.- należało wyjaśnić dlaczego programy partii politycznych powinny być budowane na podstawie doktryn, podając dwie przyczyny.

Maturzyści wypowiadali się jednoznacznie o maturze z WOS, egzamin według nich był umiarkowanie trudny. Dla mnie arkusz maturalny był trudny, wymagał dużej koncentracji- powiedziała Anna.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook