Matematyka 2011 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Matematyka 2011 – wyniki matury – poziom rozszerzony

Matematyka na poziomie rozszerzonym była przedmiotem obowiązkowym, jeżeli maturzysta zdeklarował chęć zdawania tego przedmiotu na wyższym poziomie. Do matury przystąpiło 58 312 uczniów. Średni wynik to 44,48%.

W przypadku, kiedy uczeń zdeklarował ten przedmiot, jako obowiązkowy musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin.

Średni wynik był najwyższy pośród uczniów liceów ogólnokształcących i wynosił on 47%.

Pozostałe średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • licea profilowane- 15%
  • technika- 22%
  • licea uzupełniające- 26%
  • technika uzupełniające- 8,3%

Średnie wyniki okazały się zbliżone do wyników w roku 2010.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

           

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook