Biologia 2011 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2011- arkusze maturalne – poziom podstawowy

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym składał się z 13 stron, na których znajdowało się 30 zadań sprawdzających umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla tego poziomu i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 120 minut. Za całość można było otrzymać 50 punktów.

Maturzyści musieli wykazać się znajomością funkcji elementów morfotycznych krwi, budową tkanki chrzęstnej, funkcji skóry człowieka w organizmie.

W arkuszu zamieszczono  również obrazek przedstawiający płuca podczas wdechu i wydechu. Był on bazą do odpowiedzi na polecenia 6 i 7.

Uczniowie mieli również do wypełnienia tabelę dotyczącą wpływu układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego na funkcjonowanie wymienionych narządów w organizmie człowieka (zadanie 12) oraz tabelę, w której należało zaznaczyć prawdę lub fałsz.

Test sprawdzał również wiedzę na temat genetyki ? właściwości kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz mutacji chromosomowych.

Zdający musieli wykazać się znajomością procesów biologicznych oraz umiejętnością ich wyjaśniania i interpretowania. Dotyczy to zadań 11,20,6b,8,10b i 14.

Na stronie 11 zamieszczono piramidę pokarmową z biocenozy lasu. Za prawidłowe rozwiązania zadań odnoszących się do tego obrazka można było uzyskać w sumie 3 punkty.

W ostatnim zadaniu należało napisać korzyści dla gospodarstwa domowego i środowiska wynikających z segregowania odpadów.

Arkusz maturalny:


Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook