Matematyka 2010 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matematyka 2010 – odpowiedzi do arkuszy – poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się 25 zadań zamkniętych oraz 9 zadań otwartych, na których wykonanie maturzyści mieli 170 minut.

Za zadania zamknięte można było uzyskać po jednym punkcie za odpowiedź. Zadania od 26 do 30 były zadaniami otwartymi i za prawidłowe rozwiązanie każdego z nich można było zdobyć po 2 punkty. Ostatnie cztery zadania należały do bardziej skomplikowanych i tutaj punktacja zależała od poziomu trudności.

Zadanie 34 dotyczące powierzchni basenów hotelowych uznano za najtrudniejsze i za jego rozwiązanie można było zdobyć aż 5 punktów.  Celem tego zadania było sprawdzenie, czy maturzysta potrafi poprawnie opisać tę sytuację w języku matematyki, to znaczy czy potrafi poprawnie zbudować jej model matematyczny, rozwiązać odpowiednie równania i poprawnie zinterpretować wyniki.

Najprostszym okazało się zadanie 3, które sprawdzało umiejętność wykorzystania w obliczeniach praw działania na potęgach oraz znajomości definicji potęgi zerowej. Rozwiązało je aż 94% maturzystów.

Wielu uczniom bardzo duże problemy sprawiło zadanie 28 z dziedziny rozumowania i argumentacji, które wymagało umiejętności przeprowadzenia dowodu geometrycznego składającego się z niewielkiej liczby kroków. Jego treść dotyczyła dwóch trójkątów równoramiennych, o kątach prostych przy wspólnym wierzchołku C.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook