Biologia 2006 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 ? biologia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

W maju 2006 maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać maturę na poziomie podstawowym z biologii, musieli zmierzyć się z 29 zadaniami, na które składały się głównie zadania otwarte.

Łącznie do zdobycia na 11 stronach było 50 punktów, które podzielono na zadania za 3, 2 lub 1 punkt, przy czym zdecydowanie przeważała ilość tych, za które można było zdobyć 2 punkty.

Według komisji egzaminacyjnej większość zadań dla maturzystów okazała się trudna lub umiarkowanie trudna. Tylko cztery spośród wszystkich zadań było uznane (według liczby poprawnych odpowiedzi) ? maturzyści poradzili sobie z zadaniem 7. (?Wyjaśnij związek przestrogi: ?Nie rozmawiaj przy jedzeniu!? z funkcją nagłośni.?), 18. (należało podać funkcję wątroby, którą ilustrował schemat), 25., w którym należało przyporządkować czterem terminom definicje podane w kolumnach. Nie było również problemu z zadaniem 28., w którym należało skonstruować diagram ilustrujący sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku związanym z gospodarką odpadami.

Bardzo trudnymi natomiast okazały się zadania 8. i 24.

Zadanie 8. polegało na stworzeniu poprawnego opisu przedstawionego na rysunku procesu przewodzenia impulsów nerwowych.

Przykład poprawnej odpowiedzi (zamieszczony w raporcie dotyczącym matur): Potencjał czynnościowy powstaje wskutek przemieszczania się jonów sodu i potasu przez błonę neuronu zgodnie z różnicą stężeń; jonów sodu do wnętrza, a potasu na zewnątrz neuronu.

Było to zadanie bardzo często opuszczane przez zdających.

W zadaniu 24. maturzyści mieli ocenić, który z przytoczonych argumentów przeciw uprawom roślin transgenicznych jest błędny, a swoją odpowiedź uzasadnić. Zdający na ogół prawidłowo oceniali prawdziwość argumentów, natomiast mieli trudności z trafnym uzasadnieniem wyboru.

 

Źródło: cke.edu.pl, matura.onet.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook