Matematyka 2009 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 ? matematyka podstawowa ? arkusze maturalne

13 maja 2009 o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Był to ostatni rok, kiedy matematyka była przedmiotem nieobowiązkowym, od 2010 roku wszyscy maturzyści musieli głowić się nad skomplikowanymi zadaniami.

Na wykonanie 11 zadań na poziomie podstawowym przeznaczono 120 minut, a łącznie do zdobycia było 50 punktów. Polecenia miały charakter otwarty.

W pierwszym zadaniu uczniowie mieli podany wzór funkcji f i na podstawie wzoru mieli wykonać trzy polecenia: uzupełnić tabelę, narysować wykres tej funkcji oraz podać te liczby całkowite, które spełniały podaną nierówność. Na wszystkie obliczenia uczniowie dostali jedną stronę formatu A4.

W zadaniu drugim przedstawiono krótką historię fabularną o rzemieślnikach, za którą kryło się polecenie obliczenia dwóch niewiadomych, w taki sposób, by dały one konkretny wynik równy 980.

Trzecie zadanie dotyczyło również funkcji, jednak zawierało problem przesunięcia wzdłuż osi Ox. Po zapoznaniu się z danymi wzorami, uczniowie musieli rozwiązać nierówność, podać zbiór wartości drugiej funkcji, która powstała przez przesunięcie poprzedniej oraz obliczyć dwie niewiadome. Za całe zadanie maturzysta mógł otrzymać aż 5 punktów, czyli 10% wszystkich możliwych do zdobycia.

Udowodnienie rozwiązania danego równania było zadaniem czwartym, natomiast w piątym poleceniu uczniowie zmierzyli się z wielomianami. Nie zabrakło także funkcji trygonometrycznych (zadanie 6.) ani ciągów (zadanie 7.). Za poprawne rozwiązanie tych drugich można było otrzymać największą liczbę punktów, bo aż 6.

Zadanie ósme polegało na obliczeniu obwodu trapezu przy danych długościach dwóch ramion i jednej podstawy oraz wartości dwóch kątów. Kąty pojawiły się również w kolejnym, dziewiątym zadaniu, tym razem w trójkącie prostokątnym znajdującym się na osi współrzędnych. Do znalezienia były współrzędne punktu A (który był wierzchołkiem tuż przy kącie prostym trójkąta), oraz obliczenie długości przyprostokątnej.

Przedostatnie zadanie wymagało wyliczenia średniej oraz wyznaczenia prawdopodobieństwa. Tematyka zadania była raczej bliska maturzystom, dotyczyła egzaminu na prawo jazdy.

Ostatnie zadanie miało na celu sprawdzenie, czy maturzysta potrafi wykonywać obliczenia na figurach przestrzennych. Należało obliczyć pole powierzchni walca oraz sprawdzić jego objętość.

Arkusz maturalny:

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook