Olimpiada BiologicznaOlimpiada Biologiczna

Olimpiada Biologiczna (zwalnia z matury z biologii)

Olimpiada jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika z siedzibą w Krakowie. Jej celem jest zainteresowanie młodych ludzi biologią oraz przygotowanie na studia biologiczne.

W Olimpiadzie Biologicznej udział mogą wziąć uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych ? liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników oraz średnich szkół uzupełniających. Prócz nich uczestnikami mogą zostać także wyjątkowo uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Biologicznej należy zgłosić chęć uczestnictwa oraz temat pracy badawczej do właściwego Komitetu Okręgowego.

Olimpiada składa się z trzech części:

  • zawodów szkolnych (I stopnia),
  • zawodów okręgowych (II stopnia),
  • zawodów centralnych (III stopnia).

Zawody szkolne

W pierwszym etapie uczestnicy muszą wykonać pracę badawczą i ją udokumentować, a następnie stworzyć plakat, na którym ów badanie zostanie przedstawione. Później nauczyciel recenzuje plakat i wykonuje egzamin. Po wszystkim wyniki zawodów muszą zostać wysłane do Komisji Okręgowej.

Zawody okręgowe

W drugim etapie zazwyczaj bierze udział około 600 uczniów ze wszystkich okręgów, którzy zdobyli najlepsze oceny z recenzji pracy badawczej oraz z egzaminu.

Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu testu. Dodatkowo autorzy najlepszych prac muszą wziąć udział w rozmowie z komisją ? podczas której będą bronić swojej pracy.

Zawody centralne

W ostatnim etapie udział bierze co najmniej 90 najlepszych uczniów. Ta część polega na rozwiązaniu egzaminu pisemnego oraz wzięciu udziału w egzaminie ustnym.

Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do udziału w ostatnim etapie otrzymują tytuł finalisty Olimpiady, zaś 25 najlepszych z nich otrzymują tytuł laureata. Ponadto wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują nagrody od sponsorów.

 

 

K. Macha, źródło: http://www.olimpbiol.uw.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook