Olimpiada InformatycznaOlimpiada Informatyczna

Olimpiada Informatyczna (zwalnia z matury z informatyki)

Olimpiada jest organizowana od 1993 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współudziale wielu uczelni oraz różnych środowisk związanych z edukacją informatyczną. Celem zawodów jest zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół średnich ? liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników oraz liceów i techników uzupełniających. Za zgodą Komitetu Głównego uczestnikami mogą zostać także wyróżniający się wiedzą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w olimpiadzie uczeń powinien poinformować o chęci uczestnictwa swojego nauczyciela informatyki.

Olimpiada Informatyczna składa się z trzech etapów.

Zawody I stopnia

Pierwszy etap polega na przesłaniu do Komitetu Głównego samodzielnie rozwiązanych zadań ze strony: http://www.oi.edu.pl/l/23oi_zadania/. Każde zadanie polega na napisaniu programu (można użyć programów: Pascal, C lub C++). Za każde zagadnienie można uzyskać do 100 punktów. Rozwiązując zadania można korzystać z różnych źródeł, o wszystkich należy jednak poinformować w swojej pracy.

Zawody II i III stopnia

W drugim etapie Olimpiady bierze udział 350 najlepszych uczestników. Zaś do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowanych 80 najlepszych osób. W obu przypadkach istnieje jednak próg, który należy przekroczyć, aby w ogóle była mowa o dalszym uczestnictwie i wynosi on 50%.

Oba etapy trwają po 5 godzin. Podczas tych części każdy z uczeń zostaje losowo przydzielony do stanowiska z komputerem z systemem Linux. W czasie rozwiązywania nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, kalkulatorów itd.

Nagrody

Najlepsi uczestnicy otrzymają tytuł i uprawienia laureata olimpiady, a pozostali uczniowie ? tytuł finalisty. Ponadto wszyscy otrzymają z informatyki/ technologii informacyjnej celującą ocenę semestralną i są zwolnienie z pisania matury z informatyki (automatycznie otrzymują z niej 100%).

 

 

K. Macha, źródło: http://www.oi.edu.pl/

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook