Olimpiada FizycznaOlimpiada Fizyczna

Olimpiada Fizyczna (zwalnia z matury z fizyki)

Organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo Fizyczne z siedzibą w Warszawie. 

Olimpiada ta jest przeznaczona dla wszystkich uczniów szkół średnich ? liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników oraz uzupełniających liceów ogólnokształcących i uzupełniających techników. Ponadto w zawodach mogą wziąć udział także uczniowie, których szkoły pozwalają zdobyć świadectwo dojrzałości. Uczestnikami mogą zostać jeszcze uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, jeśli wykazują się oni ponadprzeciętną wiedzą.

Zawody obejmują trzy etapy.

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczniów zadań ze strony Olimpiady: KGOF www.kgof.edu.pl. Podczas rozwiązywania można korzystać z różnych źródeł np. książek, tablic fizycznych, nawet poprosić nauczyciela o udzielenie pewnych wyjaśnień, ale zadania powinny być samodzielnie rozwiązane przez uczestnika zawodów. Następnie należy przesłać odpowiedzi do Komitetu Okręgowych Olimpiady Fizycznej w swoim województwie lub powiecie.

Zawody II stopnia

Do drugiego etapu zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach I stopnia. Ten etap składa się z dwóch części ? teoretycznej (do których podejdzie co najmniej 50% uczestników z zawodów I stopnia) oraz doświadczalnej (w której weźmie udział co najmniej 30% uczestników części teoretycznej zawodów II stopnia).

W czasie zawodów uczniowie mogą korzystać z własnego kalkulatora, własnych podręczników szkolnych (które znajdują się na liście podręczników MEN), wcześniej sporządzonych notatek (odręcznych, maks. 100 stron A4), robiąc notatki można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł.

Zawody III stopnia

W ostatniej części Olimpiady udział bierze maksymalnie 80 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w drugim etapie. Podczas zawodów można korzystać z tych samych pomocy, co w poprzedniej części.

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na każdym etapie Olimpiady, jeśli okaże się, że nie rozwiązał samodzielnie zadań lub korzysta z niedozwolonych pomocy.

Nagrody

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu otrzymają tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej, zaś najlepsi ? tytuł laureata Olimpiady. Finaliści i laureaci otrzymają dyplomy oraz mogą otrzymać także inne nagrody.

 

 

K. Macha, źródło: http://www.kgof.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook