Olimpiada Języka NiemieckiegoOlimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada z języka niemieckiego

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Jej celem jest wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim oraz zachęcenie młodych osób do zdobywania wiedzy na temat niemieckiego obszaru językowego i przygotowanie na studia filologiczne.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół średnich ? liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, wszystkich techników oraz uzupełniających liceów ogólnokształcących i uzupełniających techników oraz uczniowie wszystkich innych szkół, które pozwalają uzyskać świadectwo dojrzałości. Zawody są przeznaczone także dla wyróżniających się wiedzą uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych.

Olimpiada Języka Niemieckiego obejmuje trzy etapy:

 • I stopień ? zawody szkolne
 • II stopień ? zawody okręgowe
 • III stopień ? finał Olimpiady

Zgłoszenie

Aby wziąć udział w olimpiadzie uczeń powinien poinformować o chęci uczestnictwa swojego nauczyciela języka niemieckiego.

Zawody I stopnia

Pierwszy etap odbywa się w szkole i trwa 90 minut. Polega on na rozwiązaniu pisemnego testu. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać uczestnik, wynosi 100.

Zawody II stopnia

Zawody okręgowe składają się z dwóch części. Pierwsza część to eliminacje pisemne ? podczas których uczniowie muszą rozwiązać w ciągu 90 minut egzamin ze znajomości języka niemieckiego. Druga część to egzamin ustny, do którego zakwalifikują się tylko te osoby, które otrzymały co najmniej 85% z testu pisemnego.

Do eliminacji ustnych obowiązuje:

 • monolog ?z życia codziennego?,
 • dwie książki z listy lektur do 1945 roku,
 • trzy książki z listy lektur po 1945 roku,
 • pięć szczegółowych zagadnień dot. historii po 1933 roku,
 • pięć szczegółowych zagadnień z geografii, polityki, zjawisk kulturowych i wiadomości z bieżących zjawisk życia społecznego niemieckiego obszaru językowego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zawody III stopnia

Ostatni etap Olimpiady składa się z części pisemnej oraz ustnej, w której obowiązuję:

 • wypowiedź ?z życia codziennego?,
 • trzy książki z listy lektur do 1945 roku,
 • cztery książki z listy lektur po 1945 roku,
 • wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii (od 1933 roku), geografii, polityki i zjawisk kulturowych, wiadomości o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

Nagrody

Najlepsi uczestnicy otrzymają tytuł i uprawienia laureata olimpiady, a pozostali uczniowie ? tytuł finalisty.

 

K. Macha, źródło: ojn.wsjo.pl

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook